Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Oppivuuvven kynnykšellä

Šyyškuun enšimmäisenä päivänä Kalevalan koulu ottau vaštah 550 koululaista // Kuva: Kuva otettu Kalevalan koulun nettišivuilta.

Kalevalan koulu on rakennettu jo yli 40 vuotta takaperin ta joka vuosi rakennuš tarviččou korjaušta. Vuosi vuuvvelta korjatah eri koulutiloja, šentäh kun koko koulurakennukšen remonttih ei riitä rahua.

Koulun johtaja Svetlana Bel’ajeva kerto, mitä korjatah tänä vuotena:

– Uuteh opaššušvuoteh valmistumisen puittehissa koulušša remontitah ruokala. Rukalan tilat tultih pahah kuntoh viime vuuvven pahan šiän ta kovien šateijen takie. Nyt ruokalašša on uuši katto ta uuši ilmaštosistemi. Uuši ilmaštointisistemi ašetettih himijan luokkahuonehešša. Toisešša ta kolmannešša kerrokšešša vaihetah ovija uušiksi. Nämä ovet tulipalon šattuos’s’a šuojellah tulešta. Šamoin luokkahuonehissa mualattih lattiet, luat, šeinät. Urheilušalie tanä vuotena ei kunnoššettu, šiinä vain mualattih late. Kaikki korjauštyöt šuoritettih tašavallan ta piirin rahalla. Šen lisäkši vanhemmat annettih rahoja korjaukšeh.

Kalevalan päiväkojissa lapšet opaššutah karjalan kieltä, yksi šemmosista lapšista – Vika Neždanova tänä vuotena lähtöy enšimmäiseh luokkah. Hiän alko opaštuo kieltä nellävuotisena ta mielelläh opaštuu karjalankielisie runoja ämmöh ta ukkoh kera.

– Miun tytär tykkyäy karjalan kieleštä ta hiän ihan helpošti oppiu runoja, niin kuin hänen vanhempi čikko, Vikan muamo Nadežda Neždanova kertou. – Miun ämmö, ämmön muamo ta vanhemmat ošattih karjalan kieltä, mie ei tiijä šitä, vain kovašti haluon, jotta tytär tietäis meijän šeuvun kanšallista kieltä, jotta kieli eläis šeuruavašša šukupolvešša.

– Tänä vuotena enšimmäiseh luokkah lähtöy 59 lašta, niistä 13 lašta rupieu opaštumah karjalan kieltä ta 14 šuomen kieltä. Kaikkijah 1. šyyškuuta kouluh tulou 550 koululaista ta niistä 60 opaštujua rupieu opaštumah karjalan kieltä, Kalevalan koulun johtaja šelitti.

Kalevalan koulušša karjalan kieltä opaššutah oppituntiloilla ta šen lisäkši lapšet voijah käyvä Karjalaini tarina -nimiseh kerhoh, missä hyö opaššutah karjalaisie tarinoja ta valmissetah näytelmie. Tänä vuotena kerho rupieu valmistautumah Karjalaini šuarna - nimiseh festivalih ta lapšet ruvetah esittämäh näytelmie lapšilla päiväkotiloissa.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat