Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Vanha kuva – kallis muisto

Tämä kuva on löyvetty Karjalan Rahvahan Liiton arhiivašta. Šiinä on karjalaisen kanšallisliikkehen alkuhpanijie. Miun mieleštä, tämä kuva on ylen kallis järještön nykysellä rahvahalla ta niillä nuorilla, ket tullah šäilyttämäh karjalan kieltä ta karjalaista kulttuurie meijän tilah. Nytki Karjalan Rahvahan Liitošša on nuorta polvie, ket on šynnytty 1990-luvun alušša. Tuškinpa hyö tunnetah tahi muissetah kuvašša olijie. Mie ičeki tunšin vain eryähän henkilön: 1. Pekka Zaikov, Karjalan Rahvahan Liiton enšimmäini johtaja, Petroskoin yliopiston karjalan kielen opaštaja, 3. Iivana Akimov, karjalaini aktivisti,Karjalan Ratijon toimittaja, nyt eläy Šuomešša, 8. Anatoli Grigorjev, Karjalan Kongressi -järještön johtaja, 10. Viktor Bogdanov,dosentti, istorijallisien tietojen kandidatti, Karjalaisien Kerähmön valtuutettujen neuvošton entini johtaja, 13. Miihkali Stepanov, kirjailija Ortjo Stepanovin poika, Haikol'a-kylän isäntä, 15. Tatjana Klejerova, VIII Karjalaisien Kerähmön valtuutettujen neuvošton johtaja, 17. Sulo Kirillov, pokurori, eli ta toimi Priäšäššä, 18. Zinaida Dubinina, runoilija, kiäntäjä, karjalan kielen opaštaja.

Još työ tunnetta, ketä on täštä kuvašta, kirjutakkua miula, Natto Varpusella (nattovarpuni@mail.ru) tahi šoittakkua Oma mua -lehen toimitukšeh! Pitäyhän meijän tietyä juuret ta jälet!

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat