Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Ainos sanoil sulavembil juohtut mieleh, Anusrandu

Pajoloi da častuškoi festivualis pajatettih paikallizet pajojoukot da tulolazet artistat // Kuva: Elina Potapova, “Oma Mua”

Tänä vuon Vladimir Brendojevan mustokse omistettu festivuali piettih kahtu päiviä enne runoilijan roindupäiviä. Vladimir Jegorovič olis täyttänyh 85 vuottu.Tundiettuu runoilijua ei ole täl ilmal jo mondu vuottu, ga Karjalas eläy hänen suuri ruado – karjalan kielen elvyttämine. Karjalazet hyväl sanal mustellah nerokastu omamualastu.

Tänä vuon pruazniekku allettih Anuksen kirjaston pihas, kus oli nelli lavua. Anukselazet školaniekat da tulluot gost’at lugiettih runoloi, pikkarazet anukselazet päivykoin kazvatit ozutettih pienen ozutelman karjalan kielel. Sil aigua pajattamah valmistuttih paikallizet pajojoukot da tulolazet artistat. Ilokkahat gost’at kučuttih kaikkii lavale tansimah yhtes heijän kel. Kižua meijänke -laval omua vägie ozutettih kriukkah kižuajat. Lapsih niškoi oli luajittu pieni aho, ku heil olis kebjei kižata.

Kirjaston talois palkittih kaikkii literatuurukilvan ozanottajii. Niidy kiitettih toimikkahas toimindas da oman kieleh uskolližuos. Hyvä, ku kilbah yhyttih nuoretgi. Tänä vuon Brendojevan nimizen palkindon sai Anuksen rahvahan Karjalan koivu -horan johtai Natalja Pettinen. Palkindo juattih puolekkai: yhten puolen sai iče Natalja, a toizen – ”Karjalan koivu”...

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat