Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Kantelehen elävällä šoitolla

Šyyškuun 4. päivänä Kantele-talošša piettih enšimmäini Kantelistien marafoni. // Kuva: Maikki Spitsina

Šyyškuun 4. päivänä Kantele-talošša piettih enšimmäini Kantelistien marafoni. Še oli järješšetty Karjalan laulun ta tanššin Kantele-yhtyvehen 80-merkkipäivän juhlaohjelman merkkeissä ta omissettu yhtyvehen alkuhpanijan Viktor Gudkovin muissolla.

Kantele-yhtyvehen johtaja Lilija Stepanova kerto, kuin 1930-vuosien alušša Gudkov perušti yhtyvehen, kumpaista nyt tunnetah koko muajilmašša.

– Viktor Panteleimonovič luati mahottoman – hiän anto vanhalla kannel-šoittimella uuvven elämän ta uuvven iänen, korošti Stepanova.

Jo kymmenen vuotta Kantele-yhtyveheššä on elän hyvä perinneh: joka vuosi šyyškuun alušša yhtyvehen ruatajat keräyvytäh yhteh, jotta esittyä omie šuavutukšie ta näyttyä, mitein nyt eläy kanteleh-šoitin.

Kantelistien marafoni keräsi yhteh kantelehen harraštajie ta musiikkoja Karjalan eri piirilöistä ta Petroskoista. Šiih ošallissuttih kantelistit Kantele-yhtyveheštä, Karjalan musiikkikouluista, Petroskoin musiikkikolledžista, konservatorijašta, yliopistošta. Kunnivovierahina oltih Kantele-yhtyvehen veteranit Karjalan anšijoitunut artistat Natjana Antiševa ta Valentina Matvejeva.

Konserttijen jälkeh marafonin ošallistujilla oli mahollisuš käyvä Kanšallisien šoittimien verštahah ta tuttavuštuo kantelehen luatimiseh. Šamoin Kantele-yhtyvehen tunnetut kantelistit piettih muasteri-oppija, opaššettih šoittua kannelta ta kerrottih omašta kokemukšešta.

Kantele-talošša koko päivä kuulu tosi elävä kantelehen iäni.

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat