Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Tietopäivä Kalevalašša

Enšimmäisenä koulupäivänä Kalevalan enšimmäisen luokan opaštujat šuatih lahjakši Karjalaisia satuja -kirjan.

Šykyšyn enšimmäini päivä perintehen mukah keräsi äijän rahvašta Kalevalan V.A.Kirillovin keškikoululla. Kaunehešti šuoritunuot ihmiset aššuttih koulun pihah, koululaiset kaunehet kukkavihot kiäššä ečittih omie luokkatoverie ta luokanopaštajie. Piha oli niin kuin mehiläispešä: yhet toivotettih hyvyä opaššušvuotta, toiset kerrottih kešälomašta, kolmannet kyšeltih oppikirjoista.   

Ka puoli yhekšältä kaikki hilleni ta alko juhlapito. Tavan mukah koululaisie, opaštajie, vanhempie tultih tervehtimäh ta onnittelomah Kalevalan hallinnon etuštajat. Hyvyä opaššušvuotta kaikilla toivotti koulun johtaja Svetlana Bel’aeva ta Kalevalan kirikön pappi Jevgeni Korenev. Juhlapitoh tuli vierahie Petroskoistaki. Karjalan tašavallan rahavarojen ministeri Irina Ahokas toivotti mukavua opaššušta koululaisilla ta šuunnittelmien toteuttamista opaštajilla. Irina Ahokas ičeki oli aikoinah opaštun Kalevalan kekšikoulušša.

Juhlallisen ošan lopušša enšimmäisen luokan opaštujat kerrottih runoja ta 11. luokan opaštujat laulettih laulun. Šiitä kaikki kaunehen musiikin mukah mäntih koulun tiloih.

Enšimmäisen luokan opaštujie vuotti vielä äijän mukavua: luokkatovereih tuttavuštumini, muilakuplien puhalluš, valokuvien ottamini. Koulun pienempie opaštujie onniteltih Šuomen puoleltaki. Uhtua Šeura - yhissyš lahjotti jokahisella enšimmäisen luokan opaštujalla Karjalaisia satuja -kirjan. Lapšet oltih oikein mielissäh tämmöseštä lahjašta, heti ruvettih kaččomah ta lukomah kirjua.

Tänä vuotena Kalevalan V.A. Kirillovin keškikoulušša opaššukšen alotti 550 lašta. Enšimmäiseh luokkah läksi 59 opaštujua, kumpasista 13 rupieu oppimah karjalan kieltä.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat