Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Petroskoilaiset kaimattih kešyä

Pilviseh šiäh kaččomatta, Leto.ptz-pruasniekka onnistu ta keräsi äijän rahvašta. Piälavalla oli järješšetty šuuri konsertti, kumpaseh ošallissuttih eri-ikäset artistat. // Kuva: Maikki Spitsina

Šyyškuun pruasniekkah keräyty vähempi rahvašta, mitä keryäy perintehellini Kaupunkin päivä. Višših kaupunkilaiset šuurin miärin kuiteski mäntih meččäh ta dačoilla, jotta levähtyä ta kerätä šatuo. Leto.ptz-pruasniekkah ošallistu noin 15 tuhatta henkie.

Karjalan piämieš Aleksandr Hudilainen niise onnitteli petroskoilaisie perehpruasniekalla. Piämieš, Valtijon duuman deputatti Valentina Pivnenko, Petroskoin johtaja Irina Mirošnik ta Petroskoin neuvošton spikeri Gennadi Bodnarčuk aššuttih Onegan rantakatuo pitin, kumpani tuli juhlan piäkentäkši.

Rantakavulla Petroskoin eläjie ta vierahie tuttavuššettih karjalaisien yrittäjien tuotantoh, kumpasien kuvušša oli erilaisie laitokšie, fermerin- ta perehtaloukšie, dača- ta puutarhayritykšie, palvelualan etuštajie ta käsityömuasterija.

Karjalan lahjoja -jarmankašša šai maissella ta oštua Siämjärven juuštuo, kontupohjan kalua, Petroskoin leipyä, Ladvan mettä, Jessoilan makkarua, Kemin šuolua ta Suojärven čäijyö. A käsitöijen jarmankan vierellä toimi aktijo, missä jokahini šai auttua Petroskoin kojittomien elukkojen taluo.

Hyvin šuosutukši tuli kaupunkin aktijo ”Avonaiset kavut”. Pruasniekkapäivänä Sverdlovin, Andropovin ta Dzeržinskin kavuilla oli lakkautettu autokuletuš ta ihmiset voitih šielä vapuašti kävellä, leikkie, ajua polkupyörällä, potkulauvalla, skeitilla.

Juhlapäivän aikana Monikanšallini Karjala -ošaštošša omie perintehie ta kulttuurie esitettih karjalaiset, vepšäläiset, venäläiset, valkovenäläiset, ukrainalaiset, virolaiset, šakšalaiset ta muut kanšat. Kaikki halukkahat voitih ošallistuo muasteri-luokkih, maissella kanšallisie šyömisie ta ihailla luomiskollektiivien esitykšie.

Leto.ptz-juhla loppu illalla Infiniti-ryhmän konsertilla ta ilotuletukšella. Kymmenen minuuttie Onegan rantakatuo valotettih eriväriset tulet – niin petroskoilaiset kaimattih kešyä ta otettih vaštah šykyšyö.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat