Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Priäžän piirii myöte koispäi lähtemätä

Uvvele internet-portalale piäzet adresil oma-randu.ru

– Jogahine ristikanzu konzutahto mustoittau omis juuris, omas roindukohtas. Jogahine rubieu miettimäh sidä, ket oldih hänen ezi-ižät da midä hyö elettih. Omua histouriedu tutkijes myö livailemmo fotokuva-al’bomoi, ečimmö tieduo arhiivois, šeilailemmo gaziettoi, kävymmö muzeiloih. Juuri sih aigah ugodihgi enzimäine kynnys: 1980-luvun lopus on ylen vähä tieduo pienih kylih nähte. Midätahto leviembiä tieduo suammo, ga tarkah tiijustua, mittumas souhozas ruadoi tuatto libo muamo, äijygo kodii oli kuduastahto pienes kyläzes, jo emmo voi.

Se meijän histourii häviey vuozi vuottu. Vahnembi polvi, kudai sen mustau, siirdyy toizele ilmale. Karjalazien perindölöi tiedäjiä vähenöy. Ga vähä on vai kerätä da suittua net histourien tiijot, pidäy lad’d’ata net muga, ku niidy vois käyttiä hyväkse.

Ga olishäi meijän školas moine opastusaihe – “Oma Karjal” algukluasois da sit vahnembis – “Karjalan histourii”.

– Olendal on, ga sie vähä midä paistah oman piirin histourieh nähte. Ainos vai vähembä nuordu jiäy elämäh kylih. Joga vuottu lähes 40% nuordu muuttau linnoih. Ku nuoret kehtattas eliä kylis da mual ruadua, pidäy tiettäväine luadie sie hyvät eländyolot. Ga paiči sidä vie pidäy opastua heidy suvaimah omua kodirandua. Sidä rounoku opastettas školis da lapsien päivykodilois, ga ole jo – vähä ken nuoris tiedäy, mindäh tämä libo tai nimi on pandu heijän kyläle. Školis Karjalan histourien opastajal vähä midä ongi opastusainehistuo. Midä ollou, kai net ollah bumuagal, hoikkazinnu kniigazinnu. Nuorethäi rakkahembal otettas kädeh tiedokoneh, käytettäs internettua. On ylen tärgei, mittuine ulgonpäi da sydämeči on opastusvehkeh libo opastuskniigu.

 

– Kelle on tarkoitettu teijän projektu?

– Eri-igäzile Priäžän piiris eläjile lapsile, meijän čupun opastajile, kaikile meijän lohkon eläjile. Meijän projektan tuloksii voijah käyttiä hyväkse kai Karjalas dai sen ulgopuolel eläjät rahvas, kudamat rakkahal syvendyttäs meijän piirin histourieh.

 

– Pagizemmo projektua, kuduas on tutkittu Priäžän piirin histouriedu. Konzu lopeh rojektu, midä rodieu kädeh otettavua, kačottavua da ozutettavua?

– Myö luajimmo opastuskogomuksen. Sih kuuluu internet-portal, kuduah on pandu kai tiijot, kuduat keräimmö meijän kylis. Paiči sidä sen mugah on painettu kniigaine, kuduadu voibi käyttiä Minun Karjal -uroka. Da ližäkse vie ohjavokniigaine, kui käyttiä internet-portalua da ku löydynöy ližiä tieduo, kui panna net yhteh tukkuh...

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat