Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Starinamaini upottumini musiikkimuajilmah

Håkon Skog Erlandsen esitti saksofonin ihmetyttävyä šoittuo. // Kuva: Julija Žihareva

Musiikkiryhmän joukošša šoitettih: Vladislav D’omin (viulu, lyömäšoittimet), Håkon Skog Erlandsen (saksofoni, košketinšoittimet, lyömäšoittimet), Nikolai Zamozdra (bassokitara, kontrabasso), Geir Allan Reitan (košketinšoittimet, harmonikka, lyömäšoittimet). Jokahini musikantti šoittau muuttomua šoitinta.

Ennein esittämistä Vladislav D’omin kerto, jotta tämä on musiikki-istorija linnušta Pohjosešta, kumpasella oli kaunis ta  fantastini toiveh lentyä loittoseh piirih, Karjalah ta še toteutu. Kuuntelijat musiikin avulla šeurattih linnun lentohlähtyö, lennon vaikeukšie, ta lopušša toteutunuon toivehen  iloisie akordija.

Tarkotukšena oli yhistämini. Ta musiikki on paraš keino yhistyä, yhistyä ei vain kanšoja, vain šukupolvija. Konsertilla oli nuorie, lapšie, heijän vanhempie ta vanhemman šukupolven etuštajie. Kaikin kuunneltih yhtä musiikkie.

Iče esittämini tapahtu taivahan alla, Studija 16 -klubin kojikkahašša pihašša, kumpasen koristehet ta interjeri täyvennettih ilmapiirie.

Konsertissa, esittäjien ieššä oli improvisoitu tanššijien esittämini. Tanššijat: kakši mieštä ta kakši naista tanššittih ta šeurattih musiikkie. Monilla niijen esittämini oli outuo.  Vain Norjašša ta muissa Europan maissa šemmoset improvisoitut esittämiset ollah tavallisie.

Rantaekspromti -projekti on šuanun tukie Norjan Barents šihteeristöštä ta šitä toteutetah yhteistyöššä Helgeland Sinfonietta -yhtymän kera. Musiikkiryhmien ta artistojen esittämini sosialikeškukšissa on hyvin šuosittu tapa monissa Europan maissa, missä artistat ta kaččojat pietäh yhteyttä toini toisien kera.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat