Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Suomelas-ugrilastu kanzoinvälisty yhtehisty ruaduo meinatah jatkua

Helsinkis pietys vastavukses paginal oli suomelas-ugrilazien yhthine ruado da uvven projektan aziet // Kuva: Natalja Antonova, ”Oma Mua”.

Vaigieh poliittizeh tilandeheh kaččomattah kanzoivälizet hommat ruvetah jatkumah. Suomelas-ugrilazien rahvahien liikeh on rauhuttu-tervehytty noudai, ei nimidä muudu pahua. Sen piätarkoitukset ollah rahvahien kielien, kul’tuuroin da omien eländykohtien tallendamine, kanzallizen omaničentunnon lujendamine. Nenis viehkois pieteltihes mennyöl kezäkuul suomelas-ugrilazien rahvahien VII Muailman Kongressasgi, kudai andau eduoigevukset kogo liikkehele.

Suomelas-ugrilazien rahvahien kanzoinvälizeh konsul’tatiivizeh komitiettah kuulujat Tatjana Klejerova, Zinaida Strogalščikova da Natalja Antonova yhtyttih paginah Karjalan tazavallan puolespäi. Meigäläine Tatjana Klejerova on vallittu komitietan paginanvedäjäkse mennyön Kongresan aigah – se on arvovaldaine virgu. Suomenpuolizien riävys oldih Suomi-Ven’a -seuran edustajat, Helsinkin yliopiston tiedomiehistyö, Suomen kul’tuurufondan piämiehistyö; Ven’an puoldu ozutettih suomelas-ugrilazien kul’tuurukeskuksien emändät Komis da Mordouviespäi, konsul’tatiivizeh komitiettah kuulujat rahvas.

Pagintaustannu oli kaksi lopuškahpäi menijiä suurdu projektua: ”Kanzalaisorganizatsiet suomelas-ugrilazii kielii da kul’tuuroi tallendamizes 2013-2016” (Konehen fondan rahoitettu) da ”Suomelas-ugrilazet kielet da kul’tuurat pienien lapsien kazvatandas 2013-2016” (Suomen kul’tuurufondaspäi varua suannuh). Mollembat ollah Suomi-Ven’a- seuran koordiniiruitut da molletit tavoitettih aktiviziiruija yhteiskunnallizien organizatsieloin ruandoneroloi, opastua spetsialistoi da informiiruija, mittumat voidas olla vähembistörahvahien menetelmät omien kielien piettelendäh da käytändäh niškoi... 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat