Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Tule opastumah kiändämäh karjalakse!

Tule kuundelemah nämmis da toizis kyzymyksis Päivännouzu-Suomen yliopiston II karjalan kiändämizen opastusseminuarah. Opastuksen järjestäy Kiännä!-projektu, kuduadu rahoittau Koneen Säätiö -fondu.

Seminuaras on kolme etuappua:

7.–8.10.2016

13.–14.1.2017

31.03–1.4.2017

II Kiännösseminuaran piätiemannu rodieu kirjalližuon kiändämine karjalakse. Seminuaras pietäh paginua, ezimerkikse, sih näh, mittustu kirjalližuttu karjalakse kiännetäh da kui kiännöstiedo opastau kaunehkirjalližuon kiändämizeh.
Seminuaru pädöy kaikile karjalan kieles kiinnostunnuzile, ga harjoituksien luadimizeh pidäy olla karjalan kielen maltuo. Ruadoh pätäh kai karjalan kielen murdehet! Ku ollet jo kiändänyh karjalakse, tule sanelemah omis kogemuksis karjalan kielen kiändäjänny! 
Kogo seminuaran suoritannuot suajah omas ozanotandas tovestuksen, ga seminuarah voibi sežo tulla vaigu kuundelemah. Tämä rodieu jo toine kiännösseminuaru, kuduah voijah tulla netgi, ket ei oldu enzimäzes seminuaras. Opastuskielet: opastus rodieu suomekse da karjalakse. 

II Kiännösseminuarah voibi ilmoittuakseh sähköpoštači projektan koordinuattorale Natalia Gilojevale adressih natalia.giloeva@uef.fi. 15.9.2016 sah. Päivännouzu-Suomen yliopiston opastujat voijah ilmoittuakseh WebOodan kauti.

Kiännä!-projektu voibi maksua niilöin Ven’alpäi tulijoin ozanottajien matkumenot, ket suoritetah kogo seminuaran harjoituksienke. Ku tarvinnet tugie matkumenoloih, työnnä vällymuodoine pakičus projektan koordinuattorale Natalia Gilojevale (natalia.giloeva@uef.fi) 15.9.2016 sah. 
Ližätieduo suat koordinuattoras libo Kiännä!-projektan verkosivuloil http://kianna-hanke.blogspot.fi/

Enzimäzen etuapan programmu:

7.10.2016

10.00–10.30 Seminuaran avajazet
10.30–12.00 Luvendo: Opastutus kaunehkirjalližuon kiändämizeh (Päivi Kuusi)
12.00–13.15 Murgin
13.15–14.45 Luvendo: Karjalan Kielen Seuran julguamisruado (arhijepiskoppu Leo)
14.45–15.15 Väliaigu
15.15–17.30 Kiännösharjoitukset (Päivi Kuusi da Natalia Gilojeva)

8.10.2016
9.30–11.00 Luvendo: Muumi-kniigat karjalakse (Natalia Sinitskaja)
11.00–11.15 Väliaigu
11.15–12.45 Kiännösharjoitukset (Päivi Kuusi da Natalia Gilojeva)
12.45–14.00 Murgin
14.00–15.30 Luvendo: Karjalankieline Wikipedii (Ilja Mošnikov)
15.30–16.00 Väliaigu
16.00–17.30 Wikipedii-ruadopaja (Ilja Mošnikov)


Seminuaru pietäh Päivännouzu-Suomen yliopiston Jovensuun kampuksel luvendozualois AG 109 da AG 214. 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat