Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Baltien meren rannoil

Turistat pietäh Gdan’skan linnua Pol’šan kaunehimannu paikannu // Kuva: Valentina Mironova.

Mennyt kezän minä oman opastundudovarišanke kävyimmö Valgiele merele, Solovetskoin suarele. Meri oli ihan eri luaduu, migu lämmien mualoin meret, ga kačottavua oli kylläl. Tämän vuvven matkas piätimmö vie keviäl: lähtemmö Baltien meren rannale, Kaliningruadah. Tottu sanuo, ”potkan” täh matkah saimmo Dmitrii Krilovan Neput’ovije zametki -programman kačottuu. Erähiči talvipyhänpiän huondespäiväl möllötin televiizorua da sit näin, ku Dmitrii Krilov ylen hyvin sanelou Kaliningruadan alovehes da ozuttau sen čomii kohtii. Kirjutin dovarišale dai häi mielihyväl suostui lähtemäh. Internetan kauti ostimmo liput lendokoneheh da valličimmo eländypaikat hotellilois.

Kaksi čuassuu Piiteris da piäzimmö Kaliningruadan pikoi-pikkarazeh aeroportah. Täs meidy vuotti mašin, kudual hyvin pagizii mies vedi meidy Svetlogorskah da ajajes häi kaiken aigua saneli omas eländykohtas.

Konzu tulimmo Svetlogosrkah, oli lämmin ildu, pastoi päivästy, sendäh kerras harpaimmo meren rannale. Miellyttävy kohtu: loppumatoi meren vezipindu da korgiet rannat. Illoil tiä paikallizes promenuadas suuris linnoloispäi tulluot kävelläh čomis ruutis ualdoloin iänii kuundelemas da päivänlaskuu kaččelemas. Lähäl on äijy sanatouriedu, kus rahvas huogavutah da parandetah omua tervehytty. Sen ližäkse on hotellii kaikkih kukkaroloih niškoi: on dvorčua, ongi tavallistu kodii. Toiči pihal kuuluu nemsoin paginua, sidä ei pie kummeksie: nämmä kohtathäi ollah endizet nemsoin muat. Taloloi myö nägyy, ku niidy nostettih da čomendettih ihan toizeh luaduh.

Tiä elettih libo tänne käydih tundietut muuzikot, kirjuttajat. Ezimerkikse, Ernst Hoffmann, kudai kirjutti tundietun Ščelkunčik da Mišiinii korol’ -suarnan. Tämän kirjuttajan mustokse linnah on luajittu kogonaine pieni puusto, kus sinuh kačotah suarnu-urhoit, sendäh iče kävelet buitegu suarnas. Samal aigua konzu myö olimmo Svetlogorskas linnu vuotti ”Kivinah” (”Kivin” on jogavuodehine KVN-joukkoloin muuzikkufestivuali – toim.) äijy nuordu da kuulužua moskovalastu artistua. Suuri joukko rahvastu pyhkittih pihoi da pestih Jantar'-hollan pordahii, kus piettih ”Kivinua”.

Pidäy mainita, ku ilmai nämiigi varustuksii Svetlogorsk on ylen čoma pikkaraine linnu, kunne voibi kävvä huogavumah niilöil, ket ei suvaija suurdu räkkie. Kahten päivän mendyy paikallizel električkal lähtimmö Kaliningruadah, endizeh Königsbergah. Meidy vuotti suuri linnu, kuduas vahnat nemsois jiännyöt taloit oldih nevvostoliitonaigazien taloloin rinnal. Toiči sidä vahnua ei suannuh ni nähtä, muga linnu on muuttunuh Ižänmuallizen voinan jälles. Emmo iče kehtannuh kävellä nengomas suures linnas, sendäh hyppäimmö turistuautobussah da toizien joukos tuttavuimmo Kaliningruadan linnan čomih kohtih. Mieleh jiädih sillat da suarel seizoi suuri kirikkö...

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat