Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

”Kulkusissa” eläy musiikki ta tanšši

Kulkuset-yhtyvehen artistat leväheltih ta esiinnyttih Muššanmeren rannalla. Petroskoih lapšet myöššyttih piäpalkinnon kera. // Kuva: Natalja Kaširina

Kulkuset-yhtyvehen šiäštököššä on jo monta voittuo eri festivaliloissa ta äijän ihailijie. Tunnuššukšen šyynä on še, jotta lapšie opaššetah ei ainuoštah laulamah ta tanššimah, ka šamoin šoittamah eri šoittimie, sriäppimäh ta pakajamah karjalakši šekä kerrotah heilä kanšallisešta puvušta, karjalaisien perintehistä ta tienestilöistä. Kulkuset-yhtyvehen taitehellisena johtajana on opaššušalan anšijoitunut ruataja Natalja Kaširina.

Tämän vuuvven elokuušša Kulkuset-yhtyveh kävi Merivellehyš-kešäleirih Muššallamerellä. Nuoret artistat ei ainuoštah levähelty merellä, ka i ošallissuttih heti kolmeh festivalih, kumpaset piettih kešäleirissä kolmen netälin aikana.

Lepo oli hyvin mielenkiintoni, ka i vaikie šamanaikasešti, šentäh kun piti äijän harjotella ta ruatua, jotta hyvin esiintyö lavalla. Onnakko šuuri työ toi äijän palkintojaki.

Elokuun 9.–10. päivinä Kulkuset-kollektiivi šai X Koko Venäjän festivalin ”Kuban’ – Venäjän kirkkahin päiväni” piäpalkinnon šekä tuli I aštehen laureatiksi Rahvahan tanšši -nominatijošša. Venäjän horeografisešša Muššanmeren avarat -festivalissa, kumpani piettih 14. elokuuta, yhtyveh šai heti kolme palkintuo – nuoret artistah tultih I aštehen laureattiloiksi Rahvahan tanšši (duetti)-, Nykyaikani tanšši- ta Rahvahan tanšši (yhtyveh) -nominatijoissa. Elokuun 19. päivänä Koko Venäjän lapšien ta nuorison Šuviranta-taitofestivalissa Kulkuset-yhtyveh tuaš tuli I aštehen laureatiksi Rahvahan tanšši -nominatijošša šekä Muotiteatteri-kilpailušša Kiži-šuaren kupolit -tanššin kompositijošta ta pukuloista.

Omista palkinnoista Kulkuset-yhtyvehen lapšie kučuttih ativoih Moskovah ta Kremlin uuvvenvuuvven juhlah.

– Arvoštelijajoukot korkiešti arvoššettih meijän yhtyvehen ta šen pedagogien luomistyötä. Še on meijän nuoren kollektiivin enšimmäini piäpalkinto! korošti Kulkuset-yhtyvehen taitehohjuaja Natalja Kaširina. – Tietyšti, kešäleirissä myö kerkisimä levähtyäki. Myö ottima päivänkylpyö, uima mereššä, kävimä vesipuistošša ta delfinarijošša, a Adigejan piha -oppimatan aikana ošallistuma adigejan tanššin muasteri-oppih ta maistelima tovellista adigejan juuštuo ta mettä.

Kešäleirissä yhtyvehen ošallistujilla ilmešty äijän uušie yštävie Kubahin kasakkojen kuoron koulu-studijošta, Omskin Zabavuška-folkloristudijošta. Interaktiivisissa ohjelmissa lapšet vaihettih oppie ta esitettih omie leikkijä ta tanššija.

Kubanin anšijoitunut kulttuuriruataja, Istočnik-folkloriyhtyvehen johtaja Jelena Limarenko niin kirjutti Kulkuset-yhtyveheštä: ”Konša lapšet esitettih Karjalan perintehellisie tanššija ta lauluja, tuntu, jotta iče tašavalta šiirty Muššanmeren rannalla. Artistat ollah hyvin täyšišiämilliset ta luonnolliset. Hyö hyvällä mielin näytetäh omien kantatuattojen tanššija. Konša kačot lapšien esiintymistä, ni ušot, jotta še on tosi, ta niin kuin niät Karjalan kanšua, luontuo, elämyä, perintehie omin šilmin. Mie vähän tiijän Karjalan kulttuurista, ka miušta tuntuu, jotta še on šemmoni, mimmosena šitä näytetäh Kulkuset-yhtyvehen artistat.”

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat