Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Lauvatko ikkunoih?

Haikol’an kotišeutumusejon uuši Lauvatko ikkunoih? -nimini näyttely panou kävijät miettimäh, mitä voit tapahtuo, kun hävitettäneh Vienan vanhat kylät. // Kuva: Uljana Tikkanen

”Haikol’an kylällä on pohatta istorija, šiitä kannattais luatie memorialiašutuš. Isämuallisen šovan aikana tiälä oli yksi tärkeimmistä partisaniliikkehen tukikohista. Vuotena 1919 ulkomaiset interventit šuatih täššä kyläššä ankaran iskun. Tiälä on elän Jouhkon-Kalaskan-Vosken runonlaulajašuku.” Tämä on pätkä Ort’t’o Stepanovin kirjuttamašta Laudatko ikkunoihi? -nimiseštä artikkelista. Šiinä tulou esillä ajatuš Vienan kylien hävittämiseštä. Haikol’an kotišeutumusejošša tämän artikkelin mukah luajittih uuši näyttely.

Mitä jiäy, kun rahvaš kylistä lähettäneh pois? Vanhat, tyhjät ikkunat, mistä näkyy vanhoja valokuvie, tapetijen paloja, työkaluja, kumpasie ei enyä käytetä. Tämmösie esinehie löytyy näyttelyššä. Šiinä on valokuvie, monet varmašti nähäh niissä tuttuja. Esimerkiksi, näyttelyššä on Nikolai Jaakkolan valokuva, še oli otettu vuotena 1958. Valokuvašša hiän istuu järven rannalla ta kirjuttau, mitä hiän šai tietyä.

Voit ihan tuntikaušie kačella tätä pientä näyttelyö ta kuunnella Miihkali Stepanovin kertomie juttuja.

Još kaččuo ikkunoih, niijen piällä ollah vanhat kuošalit ta kokonah tämä näyttely tuntuu kun vanha hautaušmua kylissä. «Yleismuajilmallini ilmijö, nuorisuo virtuau muašeuvulta teollisuškeškukših. Kylät hävitäh, kaupunkit šuuretah. Onko tämä välttämättömyš?» – Laudatko ikkunoihi? -artikkelista otettu virkeh šopiu nykypäivähki.

Pitäis, jotta kylätalojen ikkunoissa palais valo, olis elämä, niissä olis rahvašta, olis lapšie, uuvvet tapetit ta kaikki olis hyvä näissä kylissä. Aika riippuu meistä, još myö kaikin rupiemma tätä šäilyttämäh, niin kylät ruvetah elämäh iellähki.

Näyttelyn lopušša, ovien lähellä on vanha peili ta jokahini näyttelyn kävijä voit kaččuo iččietäh ta ajatella, mitä on muuttun hänen näkemykšeššä ta elämännäkemykšeššä.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat