Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Suomelas-ugrilastu heimovellie Karjalas

Nivhat – Sahalinan suaren da Amur-joven alajuoksun kandueläjien jälgeläzet.

Tämänmoine suuri pido oli Karjalan piälinnas enzimästy kerdua. Sen valmistajat rounoku livuttih pidämäh fourumoi alallizesti.

Kehoitus kerätä Karjalah kaikkien suomelas-ugrilazien julgavoloin toimittajii pagizemah probliemois da tulies aijas, juohtui mieleh korgieloil virguniekoil, ga pidiä se käskiettih Petroskoil ruadajale ”Periodikale”. Fourumah tuli enämbi 100 hengie Mordouvies, Udmurties, Maris, Komis, Moskovas, Piiteris, Tveris, Jamalo-nensoin, Hanti-mansien da Komi-perm’akoin autonoumizil alovehilpäi. Paiči suomelas-ugrilazis joukkoviestimis ruadajii toimittajii fourumalazien joukos oli suurdu virguniekkua da julgavoloi silmäl pidäjien laitoksien ruadajua. Oldih kučuttugi Karjalan piirilöin lehtien piätoimittajat...

– Kuduahbo joukko panizimmo Nivh dif -lehten, kuduan painoslugumiäry on 200 palua? kyzyi Margarita L’ange Aleksei Volinal. Nivhskoin kieldy pagizijua täl aigua on vähembä 600 hengie, lehtie on 200 palua. Sit jogahine kolmas sidä kieldy maltai lugou lehtie. Vätlämättäh pidäs olla mitahto kriteerii, kuduan mugah myö oigieh voizimmo miärätä – ongo hyödyy sit lehtes kanzale vai ei ole, väittäy L’ange.

Samal aigua inehmine on varmu, ku jogahine täh libo toizeh pieneh kanzah kuului ristikanzu ”den’gal iänestäy” omakielizen julgavon olemas olemizes. Ylähän mainutun huomivoh ottajen Oma Mua -lehti on suures varavos. Nygöi meijän lehtie painetah 500 palua, jälgi aigua tiluajua da lugijua rodih vähembä. Ku karjalazil pidäy oma lehti, heile pidäy ”iänestiä” sen puoles – tilata sidä da lugie...

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat