Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Piäšöykö Kalevalan raipo toipumah kriisissitilašta?

Kuvissa ollah tyhjinä šeisojat Kalevalan raipon rakennukšet. // Kuva: Erkki Tuomi

Tämmöseh piätökšeh oli tultu raipon valtuutetut ošakkahat 1. heinäkuuta 2016 pietyššä kokoukšešša. Piätökšen šyynä oli še, jotta Karjalan tašavallan kooperatiivisen liiton hallinto meinasi järještyä Kalevalan raipon finanssi- ta talouštoiminnan tarkaššukšen. Liitto epyälöy Kalevalan raipon ošakkahien oikeukšien rikkomista laitokšen johtajan Andrei Homičin puolešta.

Vielä ei niin ammuin raipo oli Kalevalan piirin šekä koko Karjalan tašavallan kooperatiivisen liiton ylpeyškohtana. Mi on tapahtun, kun monie vuosie hyvintoimehtulija kehittynyt laitoš nykyjäh on joutun kriisissitilah? Yritämmä šuaha tämän šelvillä.

Yheššä vain Kalevalašša toimiu kuuši raipon ruokakauppua šekä kulinarija-kauppa. Raipon kauppoja on muissaki Kalevalan piirin kylissä. Onnakko niijen toimintua ei voi šanuo šujuvakši: Vkontakte-sosialiverkošša Pohjoisrannat -ryhmän šivulla oli järješšetty iäneššyš, kumpaseh ošallistu melkein 400 ihmistä. Niistä vain 29 iäneštäjyä annettih omat iänet Raipon kauppojen puolešta. Valtavan ošan iänilöistä šuatih Diksi- ta Magnit -kaupat. Täššä kannattau mainita, jotta Magnit otti vuokrah kauppatilat šamalta Kalevalan raipolta.

Kalevalan raipoh kuuluu šamoin Kuitto-ruokala, tavaratalo (rakennukšen toisešša kerrokšešša) šekä leipomo. Šanakši, raipon leipomo ei ole nyt ainut leivän tuottaja piirissä, niin kuin še oli monieš vuosi takaperin. Šen kera voit hyvinki kilpailla Karavai-yksityisleipomo, kumpani jo muutoman vuuvven on toimin piirikeškukšešša. Šen lisäkši leipätuottehie šuurin miärin tuuvvah muuvvaltaki.

Kalevalan raipošša on šemmosieki tiloja, kumpaset šeisotah tyhjinä aivan käyttämättä: entisien kauppojen rakennukšet, hankintapunkti ta muut tilat.

Kalevalan raipuo on totuttu pitämäh piirin ”rahvahan laitokšena”. Onnakko šiinä ruatajien ihmisien luku vuosi vuuvvelta vain vähenöy, šamoin ni ošakkahien luku on jyrkkäh lašken.  

Verraten 2000-luvun alkuh Kalevalan raipon nykyni tilanneh näyttäy aivan katastrofiselta. Eikä še ole yksistäh miun subjektiivini mieli. Näin ajatellah monet Kalevalan piirin eläjät, monet niistä eri aikoina oli ruattu raipošša ta hyvin muissetah šen entistä toimintua. Šamua mieltä ollah Karjalan tašavallan kooperatiivisen liitonki ammattimiehet.

Vaikie on šanuo mihi Kalevalan raipon kriisissitilanneh loppuu. Še ei ole alkan tänäpiänä eikä eklein, še on kytyn jo vuosie.  Karjalan tašavallan kooperatiivisen liiton neuvošto on keškeyttän Kalevalan raipon johtajan Andrei Homičin valtuuvvet. Kuitenki raipon valtuutetut ošakkahat kokoukšella oli yksimielisešti iäneššetty entisen johtajan puolešta ta Homič jatkau ruatuoh raipon johtajan tehtävissä.

”Yksimielisyš on voimua” – šemmoni deviisi on kooperatiiviliikkehellä. Šamat šanat šekä kulutušošuuškunnan simvoli ollah Kalevalan raipon kohtehien korissukšena. Missä on tuo yksimielisyš ta missä on tuo voima?

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat