Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Šyyšjarmankan monipuolini lajitelma

1. Muataloušjarmankan tavaravalikoima on šuuri, šiih ošallistu noin 140 tuottajua kuin Karjalašta, niin ni toisista alovehista ta maista. // Kuva: Maikki Spitsina

Tavan mukah jarmankan tavaravalikoima on šuuri, šiinä 140 tuottajua tarjuou luavullisie ta verekšie tavaroja. Šanakši, eläkeläiset voijah paikašta makšamatta myyvvä jarmankalla omilla mua-aloilla kašvatettuja hetelmie ta kašviksie. Tuottajien luvušša on kuin karjalaisie yritykšie ta fermerijä, niin ni vierahie toisista alovehista ta maista.

Niin, valkovenäläiset tuotih omie makkaroja, läškie, lihua, moldavijalaiset – omenoja, piärynöjä, tomattija, a uzbekit – viikunoja, kuivattuja aprikosija, luumuja ta toisie hetelmie. Tänä vuotena jarmankalla on hyvin pohatat mesirivit. Mukava, jotta monet myöjät ilmotetah ei ainuoštah mejen lajie, ka šamoin ni mimmosista tautiloista ne autetah.

Jarmankašša ihmiset hyvin oššetah Aunukšešta tuotuo kualie ta potakkua Tolvujašta, Ladvan juuštolan ta Jessoilan maitotehtahan tuottehie. Kalarivilöissä voit oštua Onegajärveštä pyyvvettyö mujehta, kuhua, lahnua, Murmanskista tuotuo tr’oskua, kampalua, meriahventa. Kalua on kuin vereštä ta jiävytettyö, niin ni šuolattuo ta šavuššettuo. Herkkuruokien hinnat ollah šuuret: kapakala paltassušta makšau 1200 rupl’ua. Ei ni toisie jarmankan tavaroja myyvvä dempingihinnoilla: kuali makšau 18 rupl’ua, potakka 12–16 rupl’ua, tomatit 50–60 rupl’ua, omenat 60–70 rupl’ua.

Onnakko ihmisie jarmankašša on hyvin äijän, heitä muanittau monipuolini lajitelma. Ka hinnat ta šijaiččomispaikka monie ei miellytetä.

”Hinnat ollah korkiet”, ”Kaikki on puhaš ta parempi järješšetty, mitä viime vuotena”, ”Huomena tulen uuvveštah oštamah tomattija, perččuo ta porkkanua talvie varoin”, ”Jarmankka on pohatta ta šijaiččou ihan miun talon luona”, ”Voit tinkie ta oštua halvemmalla”, ”Oštima äijän lihua, makkarua ta läškie. Hoti kaikki on kallista, ka vereštä ta makieta”, ”Perčču jarmankašša makšau 60 rupl’ua, a kaupašša – 35, ken anto luvan myyvvä niin kallehella hinnalla?”, ”Jarmankka šijaiččou pahašša paikašša – ihmisien on vaikie šiih piäššä, parempi oli, konša šitä järješšettih kaupunkin keškukšešša,” – šemmosie mielipitoja voit kuulla muataloušjarmankan kävijiltä.

Petroskoin kaupunkihalličukšešša vakuutetah, jotta tänä vuotena jarmankan järještäjät staraitih korjata viime vuosien vijat. Niin, jarmankan kauven ajakši 8. ta 25. autobuššit muutettih omat reissut ta nyt niijen pyšäkki on ihan jarmankan veräjän luona. Šamoin jarmankan alovehelta korjattih lätäköt, ka tietyšti ne voijat ilmeštyö uuvveštah šuurien vihmojen jälkeh.

Muataloušjarmankka toimiu Inženernaja kavulla 9. šajekuuta šuaten.

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat