Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

#39 (1329)


 • #39(1329) | OpastusOl'ga Dubitskaja
  Muailmas on äijy eriluadustu jarmankua – ammattiloin, vällien ruadopaikkojen, opastandulaitoksien jarmanku. Korgeiškolien jarmanku ollou harvah, a Suomen korgeiškolien jarmanku i vouse oli enzimästy kerdua Petroskois.

 • #39(1329) | Kul'tuuruOl'ga Dubitskaja
  Petroskois jo moni vuottu ruatah antikafeet, ga vaste tänävuon avavui vie hobbi-antikafee.

 • #39(1329) | Opastus
  Kučummo rakkahal ”Oman Muan” alallizii da vaste kynäh tartujii kirjuttajii yhtymäh meijän seminuarah.

 • #39(1329) | Istorija
  Veššojen muajilmašta - idejojen muajilmah, idejojen muajilmašta ihmisien muajilmah – tämmösellä ajatukšella avattih uuši Musejo ta aika -nimini näyttely Karjalan Kanšallisešša musejošša.

 • #39(1329) | TeatteriMaikki Spitsina
  Viime netälillä Karjalan kanšallisešša teatterissa piettih tapuamini lehtimiehien kera, kumpani oli omissettu 84. teatterikauven avuamisella ta Kun on tunteet -spektaklin enši-illalla.

 • #39(1329) | TaloušErkki Tuomi
  Karjalašša on olomašša kakši piirie – Puudožin ta Kalevalan piirit – kumpasien loittoni šijainti tašavallan keškukšešta, rautatieverkošta ta federalisista autoteistä šuurešti vaikeuttau näijen alovehien kehittymistä ta panou niijen tulevaisuon kyšienalasekši.
Partn`ourat