Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Luonnollista šurmua kohtiko?

Eläjien luku Kalevalan piirissä vuosi vuuvvelta vain vähenöy. Kuva otettu vk.com-nettišivuilta.

Kalevalan piirin tulevaisuš on hämärä. Ta vaikka tähä šuaten še on šäilyn hallintopiirinä, kuitenki tämän šeuvun kehityšperspektiivit ei näytetä valosilta.

Miušta tuntuu, jotta piirin kaikkien taloušaseijen on annettu männä omalla painollah. Tašavallan, šamoin kuin ni piirin, virkamiehet kačotah piirin proplemoih šivulta päin ta toivotah, jotta kaikki ičeštäh järještyy.

Ka ei še ičeštäh järješšy. Jo nytki Kalevalan piirin eläjät eri aseita hoituakšeh jouvutah aina ajamah Koštamukšeh: ken ajau ruatoh, ken liäkärih, ken oššokšilla ta muita palveluja šuamah. Pankkilainat, paššien ta muijen virallisien dokumenttien hoitamini, ajokorttien šuamini ta äijän muitaki palveluja, kumpasie piirin eläjät ei voija nykyjäh hoitua paikan piällä – joka pikku šeikašta ihmisen pitäy lähtie ajamah šuan kilometrin piäh.

Kalevalan piirin ”luonnollini šurma”, šammumini ”objektiivisen tilantehen” takie – tämmöni strategija taholla tahi tahtomatta on toteutumašša jo monie vuosie. Kaččokka vaikka väještönlukuo ta työttömyštilannehta, niin heti kaikki tulou šelväkši.

Kalevalan piirissä ei ollun konšana kovin šuurta väještönlukuo, kuitenki še, mi on tapahtun viime vuosien aikana, ihan kauhissuttau. Viiješšä vuuvvešša (1.11.2011 – 1.01.2016) piirin väještönluku on lašken 15 prosentilla.

Tuškin Kalevalan piiri pitän aikua pärjyäy noin vaikiešša talouštilantehešša. Einuššukšien mukah 2017–2018 vuosina muan talouškriisissi piäšöy huipuillah. Ta vaikka šiih šuati ei tapahu mimmosiekana hallinnollisie muutokšie ta Kalevalan piiri šäilyttäy oman statussin, kuitenki šen eläjie varmašti vuotetah vielä vaikiemmat ajat.

Venäjän eryähillä alovehilla 2000-luvun alku oli kukoistamiskautta, vain ei kalevalalaisilla, kumpaset XXI vuosišualla mänetettih yli kolmannen ošan koko piirin väještöštä.  

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat