Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Uuši teatterikauši alko ”Lembillä”

29. šajekuuta Kanšallisen teatterin pienellä näytämöllä kaččojie vuotti Kun on tunteet -spektaklin enši-ilta šuomen kielellä

Lehistökonferenšših otettih ošua teatterin piäohjuaja Andrei Dežonov, taitehellini johtaja Sergei Pronin, šuomelaini ohjuaja Tarja-Liisa Kvintus, teatterin artistat šekä joukkoviestimien etuštajat.

Tapuamisešša piäohjuaja ta taitehellini johtaja kerrottih teatterin uušista projektiloista, ošallistumisešta erilaisih festivaliloih ta teatterimatoista.

Andrei Dežonovin šanojen mukah uutena teatterikautena teatterin ohjelmistošša ilmeštyy nellä uutta näytelmyä. Nyt jo alko Otatko miut, Karjalan mua -näytelmän ohjauštyö Antti Timosen tevokšen mukah. Šuunnitelmien mukah, kaččojat šuahah nähä šen kevyällä 2017.

Talvikuušša ta pakkaiskuušša lapšilla näytetäh uuvvenvuuvven Taikašauva-starina. Pimiekuušša teatteri esittäy nykyspektaklin Grigori Fuksin Karambol’ puolenyön jälkeh -näytökšen mukah. Näytelmän enši-ilta omissetah Mihail Bulgakovin 125-vuotispäivällä.

Jo 29. šajekuuta Kanšallisen teatterin pienellä näytämöllä kaččojie vuottau Kun on tunteet -spektaklin enši-ilta šuomen kielellä. Šen ohjuaja Tarja-Liisa Kvintus kuto näytelmän Aleksis Kiven ta Marija Jotusen viijen tevokšen pohjalla. Spektaklin ohjauštyö on järješšetty Šuomen opaššušministerijön ta Suomi-Venäjä-šeuran tuvella.

Šuomelaini ohjuaja Tarja-Liisa Kvintus tuli Karjalah oman projektin puittehissa, kumpasen mukah hiän rupieu ohjuamah šuomelaisien klassikkojen tevokšie Petroskoin lavalla. Kun on tunteet -näytelmä on lyyrini kertomuš erilaisista elämäntilantehista, kumpasih jouvutah kuin pohatat niin ni köyhät kaupunkin ta kylän eläjät Šuomešša. Mukava, jotta vaikka spektaklin tapahtuma-aikana on XIX vuosišuan loppu – XX vuosišuan alku, ka näyttelijien käsissä toičči voit nähä nykygadžettija.

Sergei Pronin, kumpani 1. šajekuuta myöšty Kanšalliseh teatterih ta nyt toimiu šiinä taitehellisena johtajana, niise kerto šuunnitelmista uuvvekši teatterikauvekši. Taitehellisen johtajan šanojen mukah, kanšallisen komponentin lisyämini teatterin ohjelmistoh on hänellä etupaikalla. Šamoin Pronin kerto meininkistä peruštua Kešäteatterin, jotta luatie niin šanottuja ”maisemaspektaklija”, kešänäyttämöjä ta musejokenttijä ta esiintyö niijen kera taivašalla yheššä Kiži-musejon kera. Niise pitäy jatkua yhteistyötä Šuomen ta Šakšan teatterijen kera, kuččuo heijän artistoja Kanšallisen teatterin näyttelijäjoukkoh, järještyä yhtehisie festivalija, luomisleirijä kuin ammatillisie artistoja, niin ni studenttija varoin.

Kanšallisen teatterin 84. kauši alko 7. šajekuuta Seppo Kantervon Lembi-näytelmällä.

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat