Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Irma Mullonen: “Olen ozakas, ku minus tuli tutkii”

Pakkaskuun 29. päivänny on tundietun nimistöntutkijan, filologientiijon doktoran, professoran Irma Mullozen vuozipäivy. Sen kynnyksel “Oma Mua” pagizutti vuozipäivyniekkua.

Miksebo juuri nimistöntutkimus on kiinnittänyh Teijän mieldy?

– Sehäi on moine ala, kudai vuadiu ylen äijän monenlastu tieduo. Jovvut liittämäh niidy toine toizeh tuloksen suamizekse. Tämän periä se on vuadii ruado. Silloi, konzu on mostu vuadijua ruaduo, se ainos kiinnittäy tutkijoin mieldy. Minun mieli rubei palamah nimistöh 40 vuottu tagaperin. Olin silloi kolmandel vuozikursal yliopistos da Nina Mamontova (Karjalan paikannimistön tutkii – toim.) tuli meile kerdomah nimistös da kuččumah lähtemäh hänen kel ekspeditsieh. Enzimäzes ekspeditsies meidy oli, ku hyvin mustanen, kolme hengie. Loppujen lopukse minä jäin yksin. Olen ylen kiitolline Nina Mamontovale, ku häi taričči minule moizen tieman, kuduas tuli eloksenruado...

Midäbo himoittas ruadua nygöi, konzu piäzittö välläle instituutan johtajan ruadolois? Ongo mitahto jiännyh ruadamattah juuri aijan vähyön periä?

– Yksi moine himo on, da minä uskon, myö suammo sen ruatukse. Himoittas luadie Karjalan paikannimistön sanakirju. Se on meil pluanois da sidä kirjua ylen äijän tarvitah. Meil ylen puaksuh kyzytäh eri paikannimilöin käyttyö. Ezimerkikse, tänä ezmässargen minuu tullah pagizuttamah sih näh, pidäygo taivuttua vai ei Sortavala-nimie ven’akse paistes. Moizii käytöksen azieloi, kudamat koskietah sugunimilöi, paikannimilöi. Sit ylen äijy rahvastu tahtou tiediä enämbän paikannimilöin alguperäs. Uskon, täs tulou moine kirju, kudamua ruvetah lugemah.

Mibo ilaškoittau mieldy, mihbo se palau ruavon ulgopuolel? Midäbo suvaičetto?

– Midäbo minä suvaičen? Suvaičen matkustamistu. Kaikenmostu. Sego ymbäri muailmua tapahtujua, mugai meil Karjalas, lähialovehil. Tämä on ainos kiindožu. Jogo mašinal, libo pyöräl, libo jallai. Mikse ei venehelgi.

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat