Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

KniiguMelliččä: etehpäin ennätykšeh!

1) Periodika-kuštantamon nuoret ruatajat Galina Baburova ta Sergei Minvalejev kerrottih Periodikan vuuvven 2015 kirjoista, pakauteltih kirjojen luatijie ta lahjotettih potarkkoja. // Kuva: Ol’ga Smotrova

Periodika-kuštantamo enšimmäistä kertua järješti oman vuuvven julkaistujen kirjojen esittely. Kuštantamon ruatajat ei tahottu, jotta tilaisuošta tulisi ikävä tapahtuma, missä kuuluu vain virallisie pakinoja. Šentäh oli piätetty pityä KniiguMellččä-tilaisuš Agriculture Clubissa, kumpaista tunnetah Petroskoin yntenä demokrattisimmista tiloista.

Tapahtumah tuli yli 100 henkie, kaikilla vierahilla ei ieš riittän stuuloja, monet šeisottih ta kuunneltih tarinua ihmehmelličäštä – Periodikašta. Periodika-kuštantamon nuoret ruatajat Galina Baburova melliččänä ta Sergei Minvalejev kertojana issuttih lavalla, kerrottih Periodikan vuuvven 2015 kultahipuista ili kirjoista, pakauteltih kirjojen luatijie ta lahjotettih potarkkoja.

Vierahien joukošša oli karjalan kielen professori Pekka Zaikov, kumpani tuli piätäkauten KniiguMelliččä-tilaisuteh, šentäh kuin šiinä esitettih Zaikovin johtaman šuuren ruavon tuloš – venäjä-viena šanakirja. Šanakirjan valmissuštyö jatku monta vuotta. Ruatojoukkoh kuulu Karjalan tašavallan šanaštokomisin monta jäšentä. Viime vuotena šanakirja näki päivänvalon ta toi äijän iluo, šentäh kuin varšinais-karjalaisilla šemmoista apulaista ei ollun. Šanaštokomiisin työn toisena tulokšena ollah koulušanaštot karjalan kielen kahella murtehella ta vepšän kielellä, neki nähtih päivänvalon viime vuotena.

Tämä hakukirjallisuš oli julkaistu Karjalan tašavallan b’udžetin varoilla, kumpaset Periodika-kuštantamo šai Karjalan Kanšallisušpolitiikan ministerijön kautti. Šanakši, kanšallisušpolitiikan ministeri Andrei Manin omašša tervehtimispakinašša kerto, jotta viime vuosina kanšalliskielisen kirjallisuškilpailun komiisi oli šuanun šuuren miärän käsikirjutukšie. Viime vuotena Kanšallisušpolitiikan ministerijön avulla oli julkaistu šeiččemen kirjua – šanakirjan ta koulušanaštojen lisäkši Oleg Mošnikovin ta Natalja Silakovan vepšänkielisie kertomukšie, Valentina Libercovan livvinkarjalaisen runokirjan ta Jelena Sudakovan (Pozdn’akovan) kertomukšie lapšilla venäjän ta šuomen kielellä. 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat