Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Omil opastujil kui oma muamo

// Kuva: Ol'ga Smotrova

Jekaterina Zaharova, filolougientiijon kandiduattu, Karjalan tiedokeskuksen Kielen, literatuuran da istourien instituutan nimistöntutkii.

– Konzu opastuin  yliopistos, Irma Ivanovna Mullonen opasti meile johdatustu fennougristiekkah da suomen kielen istouriedu. Mustan, ku suomen kielen istourii oli aiga vaigei, ga kiindožu opastusaineh. Sildy gu Irma Ivanovna sellitti meile suomen kielen foneetiekan da morfolougien ebäselvii ilmivölöi. Luvendot oldih tävvet mustoh painuvii ezimerkilöi. Da minä kai huaveilen, ku konzutahto minus tulou suomen kielen istourien opastai.

Irma Ivanovna on ainos rauhalline da ystävälline omien opastujien kel da joga kevätty meil instituutas on äijy opastujua. Irma Ivanovna da myö kaikin ečimmö pädijiä literatuurua, erilastu kirjutustu da kartua.

Hos Irma Ivanovnal joga päiviä on ylen äijy ruaduo, häi on ainos valmis auttamah meidy, opastujii da aspirantoi. Häi on ainos valmis lugemah meijän kirjutuksii, nevvomah meidy i muga ielleh. 

Irma Ivanovna on erinomaine opastai, sidä paiči häi on tovelline tutkii.  Karjalan da itämerensuomelaine paikannimistö on hänen suuri kiindymys.  Monien tiedemiehien dai minungi mieles häi on parahii nimistöntutkijoi...

Denis Kuz’min, filolougientiijon kandiduattu, Karjalan tiedokeskuksen Kielen, literatuuran da istourien instituutan nimistöntutkii.

– Minus Irmas voi sanuo äijy hyviä. Juuri Irma Mullonen on tärgei ristikanzu minun tiijollizes elokses. Hän tugi minuu minun akadiemizen alan allus, yliopistos. Da häi jatkau tugie nygöigi. Juuri Irma sai minun mielen palamah Karjalan etnizeh istourieh. Hänen hyvyös rubein tutkimah Vienan Karjalan istouriedu da nimistyö. Juuri hänen luottamus minun tutkimukseh nostattau minus induo, himuo da vägie jatkamah tutkimusruaduo.

Ylen suuret kiitokset Irmale ohjavukses, tuves, tärgielöis nevvolois. Toivon hänele enne kaikkie tervehytty, kui karjalazet sanotah, da välttämättäh uuttu tiijollistu suavutustu.

Kieliozaston ruadajat

Kunnivoitettu Irma Ivanovna! Kielitiijon ošašton ruatajat lämpimäšti onnitellah Teitä šyntymäpäivän johošta! Tietomieš on ihmini, kumpani tietäy, taitau ta muistau äijän, ka šamalla hiän on aina valmis jakamah omie tietoja toisien kera, šiitä myö Teitä erikoisešti passipoičemma! Oletta kollegojen mieleštä tosi merkkihenkilö, ta opaštujat pietäh Teitä parahana esimerkkinä.
Meitä on aina ihmetellyn, kuin Työ šuatatta piäššä yhteisymmärrykšeh kaikkien kera, šovittua riijašša olijie, löytyä pätevie ratkaisuja vaikeista tilantehista. Oletta šamalla aikua naisellini ta asiellini, vuatija ta hyväšiämini, viisaš ta vuatimatoin, järkövä ta huumorintajuni, voimakaš ta hellä. Šiitäki kaikkien on opaššettava Teiltä.
Toivotamma Teilä lujua tervehyttä, tulokšellista ruatuo, uušie tietolöytöjä, tolkullisie jatko-opaštujie!

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat