Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Baltienmeren rannal

Ruočin Visby-linnu.

Yhtengi loman aigua, ku vai aigua ollou, voibi ehtie kävvä enämbäh kohtah. Mugai myö dovarišanke piätimmö Kaliningrudah da Pol’šah mennes. Täl kerdua meijän mielet kiännyttih muga: piätimmö Suomes olles čökähtiäkseh Ruoččih. Täs muas on ylen äijy mieldykiinnittäjiä kohtua, yksi niilöis on Gotlandan suari. Kuulužin linnu sil suarel on Visby.

Internetan kauti rubeimmo kaččomah, kui vois sinne piästä. Ku kezän aigua olemmo jo lendänyh lendokonehel, valličimmo laivumatkan. Kaksi yödy Baltienmerel da kolme muadu kačottavannu: Suomi, Estounii, Ruočči. Piätimmö dai lähtimmö matkah.

Helsinkin linnah tulduu kiirehel rubeimmo eččimäh laivoin lähtendykohtua, se ei olluh ylen jygei: mašinua da rahvastu valgamol oli menetiijä mi, käveltäh sinne-tänne, gu kudžoit mättähäs. Lövvimmö oman laivan paikan da rubeimmo vuottamah lähtendiä. Vie vuottajes näimmö, ku suurin vuitti matkah menijiä ollah vahnembazet, eläkkeheläzet. Oi, mi hyvä, ku tämängi polven rahvas tahtotah da voijah šuorivuo matkah. Heijän joukos olimmo ihan gu nuoret tyttözet.

Tuli aigu nosta laivale, hil’l’aine Baltienmeri da yömatku iel. Kolmen čuasun peräs ruvettih nägymäh Estounien piälinnan kodiloin ruskiet levot. Tallinnua ihailimmo paivänruskos laivaspäi da kiirehel rubeimmo jatkamah matkua Gotlandua kohti.

Ken puaksuh kävyy laivumatkoih, se tiedäy, ku sie on oma elaigu: omat laukat, buarat, restoruanat, tansit, konsertat. Jogahine valliččou kunne tahtou mennä. Myö lähtimmö tansiloi kaččomah, ku tiezimmö, suomelazet ylen hyvin tansitah puarois. Tozi oligi: kymmenäine puarua pyörii zualan keskel. Aijan mendyy rahvastu rubei liženemäh, kui tansijoi mugai kaččojii. Nuori mies pajatti laval, tundiettuloin suomelazien pajoloin keskes rubei kuulumah ven’alaziigi. Meile ozuttihes, ku Jurii Šatunovan Belije rozi -pajo ylen äijäl rodih mieldy myö kaikile. Nenga illan menetimmö... 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat