Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Etnokul’tuuristu opastustu kymmenekse vuottu

Uvven konsepsien kehittäjänny on Karjalan tazavallan opastuskehityksen instituuttu. Sen johtajan sijahine Jelena Bogdanova (toine oigielpäi) ezittäy konsepsien piäkohtii. // Kuva: Natalja Antonova.

Dokumental on strateegine merkičys, sidä kehitetäh Karjalan tazavallan piämiehen hantuzis toimijas Karjalazien, vepsäläzien da suomelazien nevvoston mennyön vuvven piätöksen mugah. Ruadojoukkoh kuulutah monien laitoksien azientundijat. Konsepsiedu kehitetäh opastusalan muutoksien myödäh, kudamien piälimäzinny ollah uvvet federuallizet standartat da Ven’an ruttoh muuttunuon elaijan reaaliet. Tietykse avukse meigäläzile oli Komin tazavallan uuzi konsepsii, kudaman hyväksyttih jo mulloi.

Ligakuun 10.päivänny Karjalan tazavallan opastusministerstvas piettih ruadojoukon eräs istundo, kudaman vedi ministru Aleksandr Morozov. Hänen sanoin mugah, vuotettavannu on konsepsien Karjalan halličuksen hyväksymine tämän vuvven lopus. Sen jälles luajittavannu roihes konkreettine programmu. Paginale otettavan dokumentan eričys on se, ku yhteh on pandu da ezitelty kai kohtat, kudamat silleh-tälleh koskietah karjalan, suomen da vepsän kielen käyttyö – lapsien päivykoit, školat, školien ulgokohtat, professionualline opastus, tiedoala, perehet, lehdistöt, kul’tuurualan pivot, yhteiskunnallizien organizatsieloin vuitti. Opittih ozuttua, ku kai net ollah sivoksis da toine tostu kannattajat. Kielii opastajes lapsil pidäy olla kielelline ymbäristö.

Uvves konsepsies ei ole ani uuttu, mi ozuttas ku kielien opastukses rodieu mittumiitahto suurii nägyvii muutoksii. Baltiekkumerensuomen kielii endizen jyttyöh ruvetah opastamah opastusainehennu. Kul’tuuran roulis paistah endisty enämbi. Paginah yhtyi Karjalan tazavallan valdivollizen kodialovehmuzein johtai Mihail Gol’denberg nevvoi olla liijan kerran syvendymättäh kielellizih azieloih, enämbäl opastua lapsile etnogruafiedu, literatuurua, taidehtu... 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat