Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Kaikella on oma merkityš

Työpajah yhty eri-ikähisie ta eri aloilla toimijie ihmisie

Tilaisuš oli järješšetty Barents Movement -projektin luomisvaštahottojen ta työpajojen šarjan puittehissa. Šen pitäjinä oltih vierahat Šuomen Lapista: kuvataitelija, šavimuasteri ta muotoilija Anna Katariina Roos (Inari) ta taitehen tutkija Henriikka Hietaniemi (Rovaniemi). Työpajan teemana oli Ehienä olomini merkiččöy minnih ošan olomista. Tämän vuuvven šyyškuušta alkuan joka kuukauši ruvetah järještämäh työpajoja ta vaštahottoja taitelijien kera.

Työpajah kučuttih kantakanšojen ta vähemmistökanšojen etuštajie kuin Karjalašta šamoin ni Venäjän muilta alovehilta.

Työpajan ohjelma oli juattu kahteh päiväh. Työkielenä oli enklannin kieli. Enšimmäisenä päivänä kaikki ošallistujat yritettih šuorittua erilaisie tehtävie: esitettih iččieh, kirjutettih, tanššittih, mualattih, otettih valokuvie. Esimerkiksi, piti kirjuttua omie ajatukšie ičeštä ta omašta roolista kotikaupunkin tahi -kylän elämäššä. Šiitä piti allaviivata kolme šanua ta luatie virkeh. Šiitä šen mukah luatie minih installatijo kiänallaolijien esinehien avulla ta šuomelaisien taitelijien kera yrittyä šelittyä, mitä še voit merkitä. Kaikella voit olla šyvempi merkityš, huolimatta šiitä, miltä še näyttäy enši kačahukšešta. Ošallistujat opaššuttih tuntomah ta tajuomah iččietäh eri tilantehissa. Oli šemmosieki tehtävie kuin: luatie ičeštä installatijo, ašettautuo šiih kohtah, missä šiula on hyvä olla, ašettautuo šinne, missä šiula ei ole mukava olla. Kaikki yritettih tuntie iččietäh erilaisissa tilantehissa.

Tovella, työpajašša kävi ihmisie Jegiptistä, Siirijašta, Yhyšvalloista, Šuomešta ta kantaeläjie Venäjältä. Kaikin luotih mitänih, oltih vähän aikua taitelijina ta luojina ta kaikki yritettih ymmärtyä toini toistah.

Šeuruavana päivänä, 9. šajekuuta, työpaja jatku pihalla. Tehtävänä oli esimerkiksi ašettautuo minnih alla ta kuvitella iččietäh šen kokonaisuon ošakši, šeki voit simvolisoija äijän eri aseita. Ošallistujat yritettih olla luonnon ta kaupunkin ošana, šuoritettih tehtävie iellisenä päivänä šuatujen ajatukšien ta tietojen pohjalla.

Piäajatuš on še, jotta kaikilla, mi on kuvašša, on oma merkityš.

Työpajan aikana jokahisen ošallistujan esittämät työt otettih kuvah. Työpajan tulokšet ta valokuvat ollah esillä valokuvanäyttelyššä, kumpani avautu 15. šajekuuta Studiya '16 -kahvilašša Dzeržinskinkavulla.

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat