Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Pakajamma vähän eri luatuh, kuitenki šamua kieltä

Murtehien päivä -pitoh yhty livviläisie, vienalaisie, tverinkarjalaisie, lyydiläisie ta šuvikarjalaisie. // Kuva: Martti Penttonen.

Olettako konšanih kuullun, jotta tverinkarjalaiset juablokkua muašta kaivetah? A tiijättäkö, ket ollah hormat ta mi on hormankieli? A mitä tarkottau čiba, vavarjo, šukeutuo, pin’oit, muur’oit, rikta? Näitä ta äijän muitaki tietoja tuli kuultuo Murtehien päivän aikana, mi piettih viime šuovattana Vieljärven Karjalan Kielen Kojissa. Šaman katon alla keräyty eri murtehilla pakasijie karjalaisie kuin Karjalan šamoin ni Šuomen puolelta: livviläisie, vienalaisie, tverinkarjalaisie, šuvikarjalaisie, lyydiläisie. Tapahtuma oli järješšetty Vertailija karjalan kielioppi -projektin rajoissa.  Tämä Kone-šiätijön rahottama yhtehini šuomelais-venäläini projekti on alkan kevyällä 2015. Še on šuunniteltu toteuttua 2018 vuoteh šuate ta šen piätarkotukšena on šuaha yleiskuva karjalan kielen eri murtehista ta pakinatavoista, tutkie ta antua tietuo karjalan murtehien yhtehisistä piirtehistä ta eroista. Murtehien päivä-tapaset tapahtumat ollah oša tätä projektie.

– Konzu myö tätä rubeimmo duumaimah, meil ylen äijäl himoitti kaččuo sidä, voijahgo kai karjalazet ellendiä toine tostu, konzu hyö kuultah toine toizen paginua, tunduugo tämä karjalal, šelitti Murtehien päivä -idejua projektin johtaja Lea Siilin.

Projektin ruatajat Lea Siilin, Martti Penttonen ta Irina Novak kerrottih Murtehien päivän vierahilla mitä on jo šuatu aikah, mimmoista ainehistuo on kerätty ta mitein tutkimuštyö jatkuu ielläh šekä kaikin yheššä šeikuitih tärkeimpie murtehienvälisie eroja.

Tapuamisen toisešša ošašša Aleksi Ruuskanen kučču kaikkie yhtymäh Murtehien tunnuššuškilpailuh. Tehtävänä oli kuunnella yksitoista lyhyttä pakinakappalehta eri puolilta Karjalua ta arvata mitä murrehta joka kappalehešša paissah. Totta šanuon še ei ollun niin helppo homma, niin kuin alušta näyttäis. Mieki, karjalankielisen lehen monivuotini toimittaja, jouvuin piätä vaivuamah eryähäššä kohtua. Šitä šuuremmalla šyyllä jälešti ihmettelin, kuin šain tietyä, jotta vielä piäsinki voittajien listoilla, kolmannella šijalla. Toisen šijan palkinnon šai Vieljärven kylän eläjä 85-vuotini Anni Ivanova, a kilpailun piävoittajiksi tultih karjaisšukuo olija Marija Kähäri pienen Julija-tyttäreh kera Šuomešta päin.

Päiväohjelma ta pakinat jatuttih šyöntistolašša ta tuntu šiltä, jotta kellänä ei ollun mimmosiekana ymmärtämisvaikeukšie. Jokahini pakasi omua kotimurrehta ta kaikin ymmärrettih toini toisieh. Šuuret passipot himottais šanuo Karjalan Kielen Kojin vierahanvarasilla emännillä, kumpaset koko ajan häyryttih, kostitettih vierahie makeilla sriäpnöillä čäijyn ta kahvin kera ta mainijolla murkinalla.

Lämmin ta hyvähenkini ilmapiiri valtasi koko päivän. Monet tultih tänne perehineh, lapšineh.

 

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat