Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Mit opetušmallit oltais tehokkahimmat kielen opetukšešša?

Tehokkahat koulutušmallit etnokulttuurisen šivissykšen alalla -teema oli käsitelty opaštajien seminarissa, mi piettih Koštamukšen 1. koulušša. // Kuva: Kuva otettu kostaschool1.ru -saitilta

Tehokkahat koulutušmallit etnokulttuurisen šivissykšen alalla – tällä teemalla oli omissettu opaštajien seminari, mi piettih Koštamukšen 1. koulušša. Pito oli toteutettu KT:n opaššušministerijön, Karjalan opaššukšen kehitykšen Instituutin Etnokulttuurisen koulutukšen keškukšen šekä Karjalan Šivissyššeuran tuvella.

Seminarih yhyttih karjalan ta šuomen kielen opaštajat šekä päiväkotien kašvattajat Karjalan eri piirilöistä, Petroskoista, Koštamukšešta, Oulušta ta Kuhmošta, šekä Instituutin Etnokulttuurisen koulutukšen keškukšen ta Koštamukšen kaupunkihallinnon etuštajat.

Seminarin piätarkotukšena oli etnokulttuurisen opaššuš mallien tutkimini ta kanšalliskielien opaššanta opaššušlaitokšissa Vienan Karjalašša.

Seminarin ošallistujat käytih näytetuntiloilla, yhyttih muasteri-oppiloih ta tutuššuttih 1. koulun rinnalla toimijan Juakko Rugojevin kirjallisuš- ta kotišeutumusejon näyttelyih. Pyörie stola -issunnošša oli käsitelty kanšalliskielien opetušta alkuopaššukšen vaihiella ta lisäkoulutukšena. Esitettih erilaisie opaššantamallija, esimerkiksi etnokoulu, musejo etnokulttuurisen šivissykšen keškukšena, etnokulttuurini projekti ”Vuokkiniemi šuomelais-ugrilaisen muajilman kulttuurikylä”.

– Opaštajat kerrottih kokemukšeštah kanšalliskielien opetukšešša. Koštamukšen 1. koulun mukavana objektina etnokulttuurisen šivissykšen kannalta on Juakko Rugojevin kirjallisuš- ta kotišeutumusejo. Seminarin ošallistujat šuatih hyövyllistä kokemušta eri opaššušmallien käytöštä, näitä mallija hyö jatkošša voijah käyttyä omašša ruavošša, Etnokulttuurisen koulutukšen keškukšen metodisti Anna Rešetina kerto.

Päiväohjelman lopušša seminarin ošallistujat käytih Koštamukšen Družba-kulttuuritalošša, missä Karjalaini korničča -folklorijoukko lämpimäšti otti heitä vaštah lauluineh, tanššineh ta leikkineh. Pohatan ohjelman jälkeh kaikki yheššä juotih čäijyö piirakan kera.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat