Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Vitali Dobrinin ajanfilosofija

Kuvataitehmusejon johtaja Natalja Vavilova kerto Vitali Dobrininin näyttelyn erikoisuošta. // Kuva: Olga Melentjeva

Vitali Dobrinin on karjalaista šukuo, hänen juuret ollah Uhtuošta, Munankilahešta. Dobrininin kotikylä oli joutun perspektivittömien listoilla ta še oli likvitoitu 1950-luvulla. Näin taiteilijan koko elämän, tuotannon ta tutkimušruavon kautti ruškiena lankana on kulken oma mua- ta oma kanša -teemat.

Aikojen rajalla -näyttelyh on kovottu Vitali Dobrininin tauluja 1990-luvulta. Niissä on Kalevala-eepossan šankarija, hävitettyjen kylien maisemie ta rahvašta, karjalaisien kantavanhempie. Näyttelyn idejana on aika-käsittehen filosofini ymmärtämini. Vitali Dobrininin tauluissa muinosuš ta nykyaika ollah läššä.

– Šamua kuvua voit kaččuo monta kertua, näyttelyn kävijä Anastasija Nippolainen kertou meileh, – ta joka kerta šiitä löytyy mitänih uutta pikkušeikkua, mi alušša jäi huomuamatta. Mie kačon Kullervon kirovus -tauluo jo kolmatta kertua ta vašta nyt huomasin, jotta Kullervon vartalon ympäri on piirretty ruškie viiva.

Monešša taulušša kuvan aineh šiirtyy šiämeštä ruamilla. Näin ni Kyly-taulušša kylyvaššan lehet lennettih kuvan ulkopuolella ta tartuttih ruamih. Kuvašša, mi kertou muajilman šynnyštä, šoršan munat viertih kuvan ta ruamin väliseh kohtah.

Vitali Dobrininie tunnetah Šuomešša, Ruocissa, Hollannissa ta muissa maissa. Hiän on šamoin vienankarjalaisen Kal'evalan kuvittajana. Aikojen rajalla -näyttelyššä voit nähä täššä kirjašša olijie kuvie.

Kučumma kaikkie, ketä kiinnoštau karjalaini kulttuuri, karjalan kieli ta Kalevala-eepossa, käymäh kaččomašša tätä näyttelyö. Nayttely on avoinna 20. pimiekuuta šuate Karjalan tašavallan Taitehmusejošša (Petroskoi, Kirovinaukijo). Näyttelyššä toimiu ikärajotuš ”18+”.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat