Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Karjalaini Mafija

Oli mukava, kun eri kielillä (murtehilla) pakasijat yheššä pelattih, paistih omua murrehta ta kaikin ymmärrettih toini toistah.

Enšiksi Marija Kundoz’orova kerto meilä Rokačušta: pienet tarinat karjalaisešta šankarista, kumpani puolušti karjalaisie ihmisie. Še oli ihmini, kumpani oli elän oman kotimuan hyväkši ta kuollun šen puolešta. Marija ehotti meilä tutkie tätä materialie, šentäh kun še on vähän tutkittu aihe.

Jälešti kaikin šiirryttih pivon piäošah ta ruvettih peluamah. Pelih ošallistu 12 peluajua ta ohjuaja. Kaikilla annettih paperit, missä oli ilmaukšie ta pelišiäntöjä karjalan kielellä, šiitä jokahini šai kortin. Kaikkih korttiloih on piirretty kuvat ta karjalan kielellä kirjutettu tuttavien hahmojen nimet: Rosvo, Ristikanša, Poliisimieš, Liäkäri, Prostihospoti. ”Kaupunki painuu uneh” ta peli alkau! Enšimmäiseššä pelissä mie olin rosvona (mafijana). Myö taitavašti pelasima, onnako kaupunkin eläjät voitettih, ne voitettih ni toisen kerran.

Oma Mua -lehen toimittaja Elina Potapova kerto omie vaikutelmie pelistä:

– ”Mafija” on miun lempipeli ta olen hyvilläni, kun ilmešty mahollisuš pelata tätä karjalan kielellä. Mie ihaššuin kun šain lempihahmon Rosvon kortin ta voin viisaštua kaikkie. Tahtosin rikenempäh keräytyö tämmöseh miellyttäväh porukkah. Mie ajattelen, jotta nämä tilaisuot tovissetah šitä, jotta karjalan kieli on nykykieli!

Pelih ošallistu eri ihmisie: vienankarjalaisie, livvinkarjalaisie, vepšäläisie ta venäläisie. Yhet hyvin paissah karjalakši tahi vepšäkši, toiset – ei, kuitenki täššä kaikki yritettih paissa. Oli mukava, kun eri kielillä (murtehilla) pakasijat yheššä pelattih, paistih omua murrehta ta kaikin ymmärrettih toini toistah. Ilta oli tiijollini ta vesselä, tämmöset pelit yhissetäh ihmisie ta še on ylen hyvä!

Pelin järještäjä Natalja Vorobei kerto, jotta tätä pelie pietäh jo kolmatta kertua ta nyt Karjalan Rahvahan Liiton jäšenet mietitäh, mitä vielä vois kekšie. A mie ta miun tovarissat jo piättimä kiäntyä karjalan kielellä muita tunnettuja pelijä: enšimmäini vuorošša on tunnettu Alias-peli.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat