Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Pitäykö vuottua uušie petoja?

Tämmöseltä oli näyttän Jumalanmuamon časoun’a ennein šitä, kun pahanruatajat pakanoitih šen. // Kuva: Erkki Tuomi

Ei niin ammuin, 9. šajekuuta Kalevalan kalmismualla oli pyhitetty uuši Jumalanmuamon Piäššä miut šuruista -časoun’a, a kahen netälin piäštä 23. šajekuuta tuntomattomat pahanruatajat oli pakanoitu šen, kirjuttamalla šinisellä mualilla časoun’an šeinih, oveh ta ikkunoih epäšelvie kirjutukšie ta kirošanoja.

Tämän kirikön rakentamini oli jatkun kolme vuotta. Iče časoun’an rakentamisideja šynty aikoja takaperin, 2000-luvun alušša kalmismuan laijalla oli ašetettu kumarrušristi toivolla, jotta aikojen piäštä tällä paikalla noššetah kirikkö.

Časoun’a oli noššettu paikallisien yrittäjien rahatuvella ta tavallisien ihmisien lahjotukšilla. Rahvaš autettih ken milläi. Iče Petrin ta Puavilan kirikön pappi Isä Jevgeni ta šeurankuntah kuulujat autettih voimieh mukah kirikön rakentamista.

Še ei ollun enšimmäistä kertua, konša Kalevalan piirissä pahanruatajat pakanoijah pyhie paikkoja. Tätä ennein Kalevalašša ta Jyškyjärvellä kumarrušristijä oli moničči rikottu. Muutoma vuosi takaperin iče Petrin ta Puavilan kirikköki oli käršin pahanruatajien toimista, vandalit oli piirretty šen šeinät ta rikottu ikkunat, Pyhän lehikön kumarrušrissin jaluštaki oli niise pakanoitu. Šiinä paikašša oli aikoinah ollun Uhtuon vanha kalmismua. 

Kaikki nämä toimet ei tietenkänä ole eri uškontokuntien riitoja. Ne ollah ihan šelväšti humalapäissäh olijien pahanruatajien käsialua tahikka omaluatuista protestie yhteiskuntaelämän ta -moralin šiäntöjä vaštah.

Nykyjäh poliisi on ottan tutkittavakši tämän tapahtuman, a erikoisen uškovaiset ta taikauškoset pos’olkan eläjät šanotah, jotta Kalevalua vuottau rankaissuš ylähyätä. Hyö muissellah niitä vuosien takasie tapahtumie, konša paharuatajat oli kuattu pos’olkan keškukšešša, Kuittijärven rannalla ašetettu kumarrušristi (Matkuštajanristi). Šilloin rahvaš oli einuššettu, jotta Kuitti kačo ihan pakošta ottau uhrijah täštä pahanruavošta. Oli mitein oli, ka juuri šinä vuotena konša risti oli kuattu, kešän ta šykyšyn aikana Kuittijärven vesillä hukku äijän nuorie miehie.

Tuanoni ilkie tapahtuma ylen hermoššutti Kalevalan pos’olkan rahvašta, ihmiset vuajitah, jotta poliisimiehet löyvettäis rutompah ne ihmiset, kumpaset on pakanoitu časoun’an. Vielä enemmän hermoššuttau ihmisie še, jotta kaikki tämä tapahtu pyhäššä paikašša, kalmismualla. Ka višših pahanruatajien tarkotukšena oliki juuri šillä tavalla šuaha paikallini rahvaš kuohukših.

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat