Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Pohjoismaijen kulttuuri tulou lähemmäkši

Norjan kanšalliset turistitiet -näyttely tutuššuttau kaččojua muan kauneheh luontoh ta taiteheh. // Kuva: Valokuvuaja Kjetil Rolseth/National Tourist Routes

Šajekuun 26. päiväštä alkuan – 25. pimiekuuta šuaten Pohjoismaijen netälit -festivali tariččou petroskoilaisilla rikkahan ohjelmiston tapahtumie eri puolilla kaupunkie. Ohjelmah kuulutah kinofestivali, näyttelyt, näytelmän enši-ilta, muasteri-opit koululaisilla, konsertit, kielitunnit. Joka vierahalla, kuin aikuhisella, niin ni lapšella, riittäy kačottavua ta ihailtavua mavun mukah.

”Pohjoismaijen netälit” on perintehellini tapahtuma. Piiterissä šitä järješšettih jo šeiččemen kertua. Karjalašša toimehpito pietäh toista kertua. Enšimmäistä kertua še vietettih Karjalan piäkaupunkissa vuotena 2011.

Šuuren tapahtuman järještäjinä ollah Islannin šuurlähetyštö, Tanskan, Šuomen, Norjan ta Ruočin piäkonsulatit, Tanskan kulttuuri-instituutti ta Šuomen instituutti Karjalan tašavallan kulttuuriministerijön tuvella.

Lehistötilaisuon jälkeh alko iče Pohjoismaijen netälit -festivalin ohjelma, kumpani varušti äijän mukavua. Niin, Karjalan kanšallisešša teatterissa avautu heti kakši valokuvanäyttelyö: ”Funktionalismi Karjalašša” ta ”Norjan kanšalliset turistitiet”.

Šajekuun 28.–30. päivinä ”Pohjoismaijen netälien” merkeissä Premjer-kulttuurikeškukšešša piettih Pohjoismaijen kino -festivali. Šen ohjelmah kuuluttih Tanskan, Norjan ta Ruočin elokuvat.

Petroskoin šuomelais-ugrilaisešša koulušša avautu Ruočin lapšienkirjojen henkilöillä omissettu Tiälä kašvetah lapšet -näyttely. Eryähät niistä, esimerkiksi Peppi Pitkäšukka ta vesselä Findus-kikki, ollah hyvin tunnettuja venäläisellä lukijalla. A toisien kera koululaiset tuttavuššuttih näyttelyn ta Kirill Ščurovin muasteri-opin aikana.

Šuovattailtana niise Šuomelais-ugrilaisešša koulušša opaštujien kera tapasi tunnettu šuomelaini Paleface-räppäri. Konsertti onnistu ta laulajalla ilmešty uušie ihailijie.

Pyhinäpäivinä Begemot-kahvilan Linqua cafe -ošašša piettih šuomen, ruočin ta norjan kielien avonaisie tuntija. A Karjalan kanšallisešša teatterissa kaččojie vuotti šuomelaisen ohjuajan Kvintus Tarja-Liisan Kun on tunteet -näytelmän enši-ilta Marija Jotusen ta Aleksis Kiven tevokšien mukah.

Pohjoismaijen netälit -festivali on täyveššä vauhissa. Pimiekuun loppuh šuaten še ilahuttau omie vierahie vielä monella tapahtumalla.

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat