Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Ariadnan lanka

Ariadna Donner on tunnettu taiteilija, häneštä tiijetäh koko muajilmašša. // Kuva: Kuva otettu 2015.docpoint.info -saitilta

Tätä erikoista naista heti huomuat rahvašjoukošta ta heti ymmärrät, jotta hiän on taitaja ihmini. Tänä vuotena Ariadna ošallistu Haikol’an elokuvafestivalih, missä oli kuččuvierahana. Festivalissa esitettih Lasse Naukarisen ohjuama elokuva, kumpasen piäšankarina oli kuvataiteilija ta gobelenien kutoja Ariadna Donner.

Elokuvan nimi on ”Kudottu muistikirja”. Heti nimeštä tulou šelvä, jotta Ariadnan kutomat gobelenit kerrotah hänen elämäštä.

Ariadna šelitti meilä, mintäh hänen gobeleni on päiväkirjana:

– Päiväkirja on miun työvälineh. Še auttau kutuo. Gobeleni on šuuri ta joka tapahtumalla šiinä on oma simvoli. Maton kutomini on impovisointi, šen juoni ta värit šynnytäh piäššä. Piirrokšeh vaikuttau kaikki: mitä miula tapahtuu, missä mie olen, mitä muajilmašša tapahtuu. Esimerkiksi, konša Norjašša oli hätä ta terraktih kuoli äijän ihmistä, mie riičin jo kuvotun pätkän ta kutosin uuvveštah, onnakko käytin muštua, ruškieta ta tummanšinistä värie.

Ariadna on tunnettu taiteilija, häneštä tiijetäh koko muajilmašša ta Šuomešša järješšetäh naisen näyttelyjä.

– Gobelenitaiteh on kehitetty Europašša ta muissa pohjoismaissa enemmän, kuin Šuomešša. Esimerkiksi, Europašša pietäh kanšainvälisie gobelenien kiertonäyttelyjä, niitä järješšetäh kahekšan muan jäšenet kerran kolmešša vuuvvešša. Mie niise ošallissuin šemmoseh kiertonäyttelyh. Meijän hallitukšen joka jäšen yrittäy löytyä paikan omašša muašša, kunne vois tulla še kiertonäyttely, Ariadna jatko kertomušta.

Ariadnan käsitöitä vähän ken oštau. Tavallisešti hänen kutomie gobelenija oštau Valtijo, erilaiset šiätijöt, valtijolliset yritykšet ta kulttuurilaitokšet. Eryähät lähiset ystävät niise voijah oštua gobelenin, vain heilä on mahollisuš jakua kuvokšen hinta ta makšua šiitä ošittain vuuvven aikana.

Ariadna ta Juminkeko-šiätijön piämieš Markku Nieminen erilaisien projektijen rajoissa tuotih kymmenen kankašpuuta Vienan Puanajärveh, Uhtuoh, Jyškyjärveh, Haikol’ah. Nyt Ariadna šai vielä kolme kankašpuuta ta niise tahtou lähettyä ne Karjalah. Voit olla, jotta niijen kankašpuijen kera Karjalah tulou lisyä taitehta Ariadnan kultasista käsistä.

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat