Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Liygi on vahnoi kielii

Kirjutammo nenga: Karja+ala. Karju (karja) on net lehmät da vazat, kudamii kezil paimoi keräi, ala – muga sanotah lähimuan eri kohtii (niitändyala, kynnändyala, meččyala). Voibi sanuo i nenga: Karja-sanas + la-suffiksu, kudai ližiäy sanale kohtan merkičyksen da ozuttau, ku pagin on mistahto eriluaduzes sijas ristikanzan ymbäristös, olgah se suuri libo pieni kui kana+la libo kodoi+lu da muga ielleh. Karjalazet oldih karjan pidäjät rahvas jo menetiijä konzu, a moizet rahvas oldih ainos bohatat da vällät, syömine heil oli joga päiviä stolal. Vie meijän polvi mustau, kui lehmy avvutti leskele yksinäh kazvattua da nostua jalloile lapsii jälles voinua. Karjua Karjalas paimendettih mečäs kogo kezän. Heboloigi yökse viettih meččäh. Niittylöil žiivattoi ei pietty, kazvatettih heiniä talvekse, nenii paikkoi vie enämbäl vardoittih karjan polletandas, vaigu sygyzyl laskiettih kodvazekse höstöittämäh. Meččiä karju vai parandi: pienet vezat polletti, sil vällendi meččiä da vie höstöitytti mečän muaperiä.

Toponim – paikannimi

Iče sanas ”toponim”, kudai on gretsien kielen juurdu, toine sana on ”nimi”, mingi kohtan nimi. Meijän muamiäčyn eri kohtien nimet annetah äijän ruaduo aivoloile. Sana ”mua”: mua syöttäi – molittiheze. Dai muamo-sanas puoli sanua on sežo mua. Muamo on lapsen enzimäine syöttäi, mua on kaikkien eläjien syöttäi meijän muamiäčyn piäl. Libo piäpäivy → Päiväine → Piälliine. Enzimäine tavu tämän riävyn sanois on piä. Yksijuurizet net sanat ollah. Muga voibi olla vai ylen vahnas kieles. Nygöi otammo sanan ”liygiläine”. Liugu – on moizet muan kohtat, kus ei ole ni jyrkiä, nigo ylen korgiedu mägie, ni suurdu pengerdy, vai on ylen leviedy alavua lageikkuo. Ven’al on äijjy mostu alua, da ennemuinai rahvahal ei ni pidänyh pajeta mägilöile elemäh, suot da mečät ei piästetty vihamuššiekkoi da varrastelijoi... 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat