Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Mitinki pruasniekan kunnivokši

Rahvahien yhtevyšpäivänä järješšetty mitinki ta konsertti kerättih äijän rahvašta. // Kuva: Elina Potapova

Karjalan tašavallan kanšalaisjärještöjen johtajat ta aktiivisimmat jäšenet šekä Kruuga-ansamplin lapšet laulettih Venäjän Federatijon hymnie. Šen jälkeh rahvašta tervehittih tašavallan ta kaupunkin vallan etuštajat. Karjalan piämiehen enšimmäini šijahini Oleg Tel'nov kerto tervehyššanat tašavallan johtajan puolešta:

– Oikiet voimat on yhissytty ympäri Venäjän presidenttie Vladimir Putinie. Še auttau keštyä vaikeuvet ta ylittyä eštiet. Šama nyt tapahtuu Karjalan tašavallan istorijaššaki. Ajat ei olla helpot, ka yhistämällä voimiena myö voimma piäššä vaikka mistä vaikiešta tilašta, noušša pisyvän kehitykšen tiellä ta parentua Karjalan eläjien elämänluatuo.

Venäjän Duuman etuštaja Valentina Pivnenko muisteli pruasniekan henkellistä puolta ta onnitteli Kazanin Neičyt Marija -ikonin päivällä:

– Kutuzov otti mukah tämän ikonin taisteluihi 1812 . Šilloin ranškalaiset  vallotettih meijän muan, Moskovan ta Kremlin. Tämä ikoni autto šamoin kaikissa taisteluissa Neuvoštoliiton ta Venäjän kunnivokši. Nykyjäh tämä pruasniekka muissuttau meilä šiitä, jotta konša myö kaikin yheššä, huolimatta šiitä, mitä kanšua olemma, puoluššamma ta šuojelemma omua kotimuata, šilloin myö ruamma Venäjän kukoistamisen ta kehittämisen hyväkši.

Virallisien pakinojen jälkeh lavalla esiinnyttih Kruuga-ansamplin lapšet. Konsertin lopukši oli tanššittu kruuga-tanšši, kumpaseh liityttih melkein kaikki pruasniekkah tulluot. Tanššie ohjattih Kruuga-ansamplin lapšet šekä Karjalan karjalaisjärještöjen aktivistit. Šiitä rahvašta vieläi šyötettih krečuhutulla ta juotettih čäijyllä.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat