Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Nuorete virzulois, vahnate kyllyös

L’ubov’ Mihailovna Škred eläy omas kois Salmenniškas da pidäy talovuttu. // Kuva: Kuva on otettu perehal’boumaspäi.

Karjalan emämua syöttäy eri kanzoin rahvastu. Erähiči tulduu meččien da järvien muale, jiäjäh ijäkse.

Vuvvennu 1952 Jessoilah tuli 22 perehty Valgoven’alpäi. Oli heijän joukos L’ubov’ Mihailovnangi pereh, kudaus oli kymmene lastu. Pienembi Miša-velli oli vie kabalolapsi, L’ubočka jo opastui viijendes kluasas, käveli virzulois, sobua tytöl oli ainavo mauman ommeltu da pruazniekakse mujutettu pluat’t’u. Ruvettih elämäh Salmenniškas, dai juurruttih tänne. Jogi on kylän čomivii kohti: yhty randua pitkin viertäh uallot, toine randu on tyyni, ku zirkalo rouno on vezipindu. Kyläs ymbäri on omua eläjiä täyzi korbimeččy. Rahvas kyläs eletäh hyväntahtojat da avvoisydämellizet. Sendähgi painui sydämeh tämä vahnu mua.

Valgoven’a sih aigah oli köyhy mua, rahvas ruattih vai ruadopäivien čottah. Karjalas pagolazii vastattih hyvin, kel midä oli, silgi avvutettih: tuodih lampoi, labjoi da toizii ruadovehkehii da brujii. Yhtelläh moizel suurel perehel ahtahas pertizes oli jygei eliä. Školah Nuožarveh L’ubua ei piästetty: den’gua internattah ei olluh, ei olluh ni sobua, dai vahnembile pidi avvuttua. Vähäzen kazvahuu tyttösty otettih ruadoh poštankandajakse. 
Oman ozan L’ubov’ löydi Pitkäsrannas. Armien jälles briha tuli kyläh ottamah andilastu, priduanoidu L’ubal oli fufaiku da huavoine selläs. Anopil omua oli viizi lastu, sendäh molodoit muattih lattiel. 
Konzu oli perustettu Jessoilan souhozu, L’uban muamo kučui tytärdy P’otr-vävynke kodoilah, souhozas hos vähäine den’gua voibi suaja. Molodoit tuldih kyläh dai ruvettih omua muatalovuttu kehittämäh, enzimäi otettih lambahii, jälles jo piettih lehmiä da poččiloi. Ruadoh lähtiettih aijoi huondeksel, kodih tuldih myöhä illal. Mašin vedi heidy Korzan kyläh, L’uba ruadoi heinienkazvattajien briguadas, P’otr maltoi kaikkie: luadi viršilöi, ajoi traktoral... 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat