Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Ravintolapäivä taričči makeita ruokija ta runoja

Jessoilan Siämäjärven riäpöi -ravintolan ruokalistašša oli ruuvvanlajija kuin karjalaisešta, niin ni šuomelaisešta keittijöštä. // Kuva: Maikki Spitsina

Ravintolapäivä lopetti mukavan ta monipuolisen Šuomelaisen kulttuurin marafonin, kumpani piettih Karjalašša pimiekuun 2. päiväštä alkuan.

Ravintolapäivä on ruuvvan festivali, missä jokahini halukaš voit avata oman ravintolan yhekši päiväkši. Piäajatukšena on viettyä mukavašti joutoaikua, šuaha uušie gastronomisie kokemukšie ta luatie paikka, missä myö elämmä, paremmakši. Agriculture-klubissa Ravintolapäivijä pietäh jo toista vuotta.  

Mintäh Ravintolapäivällä annettih RokHalva-nimi? Šentäh kun venäläisellä on hyvin vaikieta panna muistih šuomelaisen Hyvää ruokahalua! -virkkehen. Ihmini, kumpani ei tiijä šuomen kieltä, kuulou mimmosie lienöy rok- ta halva -šanoja. Ravintolapäivän järještäjät, Agriculture-klubin emännät Natalja Jermolina ta Svetlana Kolčurina piätettih pelata tämän assosiatijon kera ta tällä keinoin lisätä huumorie omah projektih.

– Ravintolapäivien perinneh šynty Šuomešša ta levisi koko muajilmalla, kerto Svetlana Kolčurina. – Joka paikašša ravintolapäivijä pietäh eri luatuh. Myö mukauttima šen muoton, jotta še hyvin eleytyis juuri Petroskoissa. Tänäpiänä Agriculture-klubissa ravintolapäivä on järješšetty jo kuuvventeh kertah.

Voit šanuo, jotta Ravintolapäivä on hyvänluajinta-aktijo, šentäh kun šiih ošallissutah ei-ammatilliset keittäjät, kumpaset ollah erilaisien šiätijöjen ta järještöjen etuštajat tahi tuttavat, kumpaset tykätäh keittyä ta paistua. Hyö ošallissutah Ravintolapäiväh, jotta šuaha kannatušta omalla šiätijöllä tahi luomisprojektilla. Melkein kaikki tienatut rahat männäh erilaisih hyvänluajintatehtävih.

Tällä kertua šuomelaisella keittijöllä omissetuh ruuvvan festivalih ošallistu kahekšan ”ravintolua”. Yhen niistä esitti iče Natalja Jelmolina Aleksandra Suhovan kera.

– Tänäpiänä myö esitämmä Miun runoilija -festivalin ravintolua. Ruokalistašša on plov-ruoka Vladimir Visotskin lempireseptin mukah ta letut, kumpasie hyvin tykkäsi Ivan Krilov. Šamoin myö taričemma kaikilla halukkahilla kirjašpouvamista ta runotoivomukšie, šaneli Natalja Jermolina.

Kielen kirju -etnokulttuurikeškuš ošallistu Ravintolapäiväh enšimmäistä kertua. Vierahat Jessoilašta tuotih Petroskoih niitä ruuvvanlajija, kumpaset ollah hyvin tunnetut Siämjärven alovehella: kalakukkoja, keitinpiiraita, mujehta šekä juuštopuikkuja šuomelaisen reseptin mukah.

– Monie reseptija mie tallennin omalta ämmöltä, kerto Siämäjärven riäpöi -ravintolan emäntä Svetlana. – Myö tulima Petroskoih, jotta esittyä karjalaista ruokua ta kertuo omašta kulttuurikeškukšešta, kumpasen tarpehih myö ohjuammaki kaikki tienatut Ravintolapäiväššä rahat.

RokHalva-ravintolapäivä keräsi äijän rahvašta. Joka ”ravintolan” stolan luo oli jono. Ihmiset maisseltih ruokua, paistih ta oltih hyvällä mielin.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat