Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Karjalan kieltä A:šta Ö:h

Karjalan kielen kurššien opaštujat opaštajah Nadežda Lutohinan kera ( eturivissä kolmaš vaš.). Kurššilaiset ollah täynnä opaššušintuo. // Kuva: Olga Melentjeva

”Mie en tullun, šie et tullun, hiän ei tullun” – opaštuja huolellisešti piirtäy šanojen kirjaimie taululla. Muut paikkojen piällä tarkissetah omie kirjutukšie vihkoloista ta vaššatah kyšymykših. Opaštaja välillä kohentelou opaštujien vaštaukšie ta vielä kerran šelittäy šiäntöjä. Enši nävöltäh on mänöššä ihan tavallini tunti tavallisešša kyläkoulušša. Erotukšena on vain še, jotta pulpettiloissa ei issuta koululaiset, vain ruavahat ihmiset, ruatajat ta eläkeläiset. Jo nellättä vuotta Kalevalašša pietäh karjalan kielen kurššija aikuhisilla ihmisillä. Kurššit on šuatu šuosijon ta joka vuosi niih yhtyy kymmenie ihmisie.

Karjalan kielen opetuškurššien järještämini on paikallisen Uhut-šeuran alotehta.

– Muutoma vuosi takaperin Irma Aleksejeva oli ehottan järještyä karjalan kielen kurššit Kalevalašša, Uhut-šeuran johtaja Valentina Kovalenko muistelou. – Ta hiän iče rupesi opaštamah kurššilaisie. Alušta meinasima pityä kurššija Uhut-šeuran toimiston tiloissa, ka šiitä Kalevalan keškikoulu tarjosi meilä tilojah kurššijen pitämistä vaššen. Himottais šanuo šuuret passipot koulun johtokunnalla, kumpani aina kannattau meijän alottehie.

Kakši kertua netälissä koulun vieraškielien luokan ikkunoissa iltamyöhäh šuaten palau valo. Tiälä kurššilaiset innolla harjotellah: opitah uušie šanoja ta kieliopillisie šiäntöjä, opaššutah kekšimäh tekstijä, harjotellah pakinatapua.

Tänä šykyšynä kurššiloih ilmottautu 15 henkie, niijen joukošša on kuin ruatajie ihmisie, šamoin ni eläkeläisie. Kevyän alušta kurššija on pitän Nadežda Lutohina. Nadežda pitän aikua oli ruatan lapšien kašvattajana Kalevalan karjalankieliseššä kielipešäššä. Nykyjäh naini on eläkkehellä.

Nadeždalla on šuurta kokemušta pikku lapšien opaštamisešša, ka naisen mieleštä aikuhisien keraki on ylen mukava ruatua. Še on aivan toista kokemušta. Vähä on ošata kieltä, pitäy šuattua vielä šelittyäki oikein, jotta opaštujat ymmärrettäis.

Kurššilaiset ollah täynnä opaššušintuo. Yhen vain toivomukšen šain heiltä kuulla: ”Hyvä, kun šaisima lisyä oppi- ta šanakirjua.” Tultuo Petroskoih, kerroin Kanšallisušpolitiikan ministerillä Andrei Maninilla kurššilaisien toivomukšen ta jo muutoman päivän piäštä ministerijöššä oli varuššettu oppi- ta šanakirjapakkauš ta työnnetty kyytiautolla Kalevalah.

Toivotamma kurššilaisilla lykkyö ta hyvyä jatkuo opaššukšešša!

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat