Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Lähimäzet omat Kivačču da Kivakka

Kivačču on Jevroupan toizekse suurin lagevokoski. Sen nimen sellitysty löydyy ven’akse Kivač-rauhoitetun alovehen saital http://zapkivach.ru/ paikannimistö-ozastos.

“Sanotah, buitegu ižäl-nouzemal oli kaksi čomua tytärdy, Šuoju da Suunu. Neijistämäh ruvettuu hyö lähtiettih eččimäh sulhazii. Šuoju da Suunu kodvan matkattih rinnai, väzyhyy azetuttih huogavumah. Suunu oli jättänyh sizärelleh paremban kulgujällen, ga huondeksel havačuttuu dogadi ku Šuoju juoksi aiga palale edehpäi. Konzu Suunu lähti tabuamah sizärdy, kallivo salbai sille tien. Suutuksis Suunu murendi kallivon da väzynyönny kiändi oman virran Oniegujärveh päi. Se ei enämbiä nähnyh sizärdy. Kohtah, kus Suunu oli tuhissuh da pilkonuh kivii, rodih koski”.

Kivačču on Jevroupan toizekse suurin lagevokoski. Vezi täs kirbuou alah kymmenen metrin seiččemenkymmenen santimetrin korgevuos. Vezivirdu matkuau nelliä porrastu myö. Kosken kogonaine piduhus on 60 metrii.  Enzimästy kerdua Kivaččuu mainittih jo 1500-vuozien puolivälis. Ga tundietukse se tuli vaste sen jälles konzu kezäl vuvvennu 1785 tänne käi kuulužu ven’alaine runoilii Gavriil Deržavin.

On olemas moni Kivačun nimen sellitysty. Buitegu kosken nimi on tulluh kivas-sanas, mi on lumikivos. Buitegu enne burhuajas koskes on muga äijy valgiedu vuahtie, ga se mustoitti lumikivostu. Pikkarazes, hyvin tundietus Karjalan paikannimistön arbaitukset -nimizes kniigazes kirjutetah, buito Kivačču on roinnuh kivi-sanas. Ga yhtelläh paikanimistön tutkii, filolougientiijon doktoru Irma Mullonen on tostu mieldy:

– Gu kaččonemmo tämän nimen iänipuoldu, ga tämä sellitys ei päi.

“Harvah luondo on käyttänyh joven vetty nenga rikasmuodozen, erinomazen da samal suuripiirdeizen koskinägymän luajindah kui täs. Kivakkakoski on elämättömän muan tovelline helmi”. Nenga tundiettu suomelaine fotokuvuaju Into Konrad Inha 1800-vuozien lopus kirjutti toizeh ylen kauneheh koskeh näh...

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat