Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

#46 (1336)


 • #46(1336) | Kylän elostuNatalja Sinitskaja
  Kaikis paras, midä minun mieles on lehten toimittajan ruavos, ga net ollah kylämatkat. Siehäi eläy tozi karjalastu – rahmannoidu, paginakastu da omua kieldy maltajua. Täl kerdua meil puutui kävvä vahnah kuulužah liygiläzeh kyläh Jessoilah.

 • #46(1336) | Oma kieli, oma mieliOl'ga Dubitskaja
  Piäzi ilmoih Natalja Čikinan uuzi kniigu karjalan kirjalližuos, kuduan nimi on ”Karjalankielizen kirjalližuon probliemat Vladimir Brendojevan luomisruavos”.

 • #46(1336) | Kylän elostuJelena Ruppijeva
  Tämän nimizen projektan aigua Priäžän kylän keskuččah on azetettu pačas viittehienke karjalan kielel. Projektu sai kannatuksen Karjalan kieldy tihieh -kilvan hantuzis da sen todevuttajinnu ollah priäžäläzet Ruppijevat.

 • #46(1336) | KulttuuriAnna Deš
  Kohta tulou Uuvven vuuvven pruasniekka ta monissa maissa Uuši vuosi on tärkein juhla. Joka muašša ta äšen Venäjän eri alovehilla on omat pruasniekkaperintehet, simvolit ta starinomaiset šankarit.

 • #46(1336) | Uutisie piirilöistäAnna Jegorova
  Rahvahienvälisenä fašismin, rasismin ta antisemitismin vaštasena paivänä, 9. pimiekuuta, Koštamukšešša avattih uuši ainutluatuni Aapisen musejo.

 • #46(1336) | KunnivoUljana Tikkanen
  Kalevalan piirin kunnivoihmini -nimi annetah Venäjän šekä ulkomuan kanšalaisilla, kumpaset ošallissuttih Kalevalan piirin vapauttamiseh, šuatih hyvie tulokšie ruavošša ta yhteiskunnallistoiminnašša, mi toi hyötyö piirillä ta piirin eläjillä. Tänä vuotena tämän kunnivonimen šai tutkija Sandra Stepanova.

 • #46(1336) | IstorijaErkki Tuomi
  Täššä kirjutukšešša tahtosin kertuo Oma Mua -lehen likijilla Kalevalan piirin istorijan vähätutuista šivuista ta vašinki šiitä, mitä tapahtu šovan aikana Uhtuon šuunnalla.
Partn`ourat