Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Kalevalan piirin kunnivoihmini Aleksandra Stepanova

Sandra Stepanova on karjalaisien starinojen ta itkuviršijen tunnettu tutkija. // Kuva: Kuva A. Stepanovan arhiivašta

Aleksandra Stepanova on šyntyn Kalevalan piirin Šombajärven kyläššä. Hiän opaštu Kalevalan koulušša ta hänen opaštajana oli Unelma Konkka. Vuosien kuluttuo juuri Unelma Sem’onovna kučču Sandran ruatamah Karjalan kielen, kirjallisuon ta istorijan istituuttih.

Nelläššäkymmeneššäviiješšä vuuvvešša Aleksandra Stepanova on šuorittan enemmän 50 tutkimušmatkua Karjalan eri paikkoih ta hänen julkaisulistašša on yli 80 kirjua ta artikkelie, kumpasien piäteemana on Karjalan kanšanrunouš. Sandra Stepanova keräsi ta tutki kalevalamittasie runoja ta joikuja. Hänen tutkimušruavošša erikoisella paikalla šeisou itkuviršijen keryämini ta tutkimini. 

Omašta tietotyöštä Aleksandra Stepanovna šai kuin venäläisie, niin ni šuomelaisie kunnivomerkkijä. Tänä vuotena hänellä annettih Kalevalan piirin kunnivoihmisen nimi. Kalevalan piirin neuvošto voit antua tämän korkien nimen kerran vuuvvešša. Kunnivoihmisien joukošša ollah Matvei Pirhonen, Arne Ivanov, Veniamin Karpušov, Vieno Kettunen, L’udmila Kondratjeva.

Muutoma vuosi takaperin Ort’t’o Stepanovin šiätijö ehotti Sandra Stepanovan kunnivonimen ehokkahakši. Tänä vuotena 22. pimiekuuta Kalevalan piirin neuvošton etuštajat iäneššettih hänen puolešta ta piätöš oli luajittu, nyt valmissetah kaikki tarvittavat asiepaperit. Kunnivonimen myöntämisen juhlaseremonija pietäh jo tämän vuuvven lopušša.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat