Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Uuvvenvuuvven starinoja Pakkaselta

1. Karjalaini Pakkaisukko tuli uuvven näyttelyn avajaisih ta mielelläh mäni valokuvah onnellisien lapšien kera. // Kuva: Kuvat otettu Kanšallisen musejon saitilta

Uuvven vuuvven tärkeimpänä hahmona on Pakkaisukko. Eri maissa on omat Pakkaisukot, niitä kučutah eri nimillä, ne erotah ulkonävöltäh, niillä on omat puvut, tavat ta tarinat.

Karjalaisillaki on oma šankari, kumpasen nimi on Pakkaine. Tarina Pakkasešta kertou, jotta hiän on šyntyn 1. talvikuuta reješšä, šilloin kun vanhemmat ajettih jarmankalta kotih, Aunukšeh. Pojalla annettih nimi Pakkaine, šentäh kun hiän on šyntyn pakkasešša eikä hiän varaja kylmyä, a päinvaštoin ylen tykkyäy šiitä. Erotukšena muista ijäkkähistä Pakkaisukoista, Pakkaine on nuori, vesselä, urheiluo harraštaja poikamieš, kumpasella on oikein mukava ta monipuolini elämä.

Tämä hahmo šynty Aunukšen kanšallisešša musejošša. Musejon ruatajat kekšittih tämän mukavan šankarin arhiivan asiakirjojen, kanšantarinojen ta laulujen pohjalla. Pakkaine matkuštau äijän Karjalua ta Venajyä myöten, ošallistuu erilaisih uuvvenvuuvven tapahtumih ta hänellä on äijän yštävie ta tuttavie eri alovehilta. Pakkasella on erilaisie pukuja ta hiän tykkyäy kačella iččietäh peilistä. Šen lisäkši karjalaini Pakkaisukko on innokaš peluaja, hänen lempipelinä on karjalaini perintehellini kyykkäpeli.

Pakkaine on Aunukšen Pakkaisukkojen kisat -festivalin haltija. Festivalin istorija ottau alun vuuvvešta 2000. Festivali on Aunukšen piirin hallinnon projekti. Šiitä on tullun Karjalan tašavallan brändi ta še on hyvin tunnettu tapahtuma Karjalan ulkopuolella. Joka vuosi festivalih tulou Pakkaisukkoja ta uuvvenvuuvven šankarie eri paikoista: Karjalan tašavallan kaupunkiloista, Moskovašta, Piiteristä, Arhankelista, Br’anskista, Vladimirista, Penzašta, Pskovista, Naberežnije Čelni -kaupunkista šekä Joulupukki Šuomeštaki. Pakkaisukot kilpaillah toini toisen kera ta vain yksi niistä piäšöy voittajakši. Tänä vuotena Pakkaisukkojen kisat -festivali piettih Aunukšešša 25.–27. pimiekuuta.

Pakkaine niise šuau kirjasie lapšilta, niissä hyö onnitellah häntä ta kerrotah omie pienie šalajuttuja, toivotah hyvyä uutena vuotena. Kirjaset tullah eri paikoista: Moskovašta ta Moskovan alovehelta, Vladimirin ta Leningradin alovehelta, Permin alovehpiiristä, Čuvašijašta, Iževskista, Jekaterinburgista, Nižni Novgorodista, Petroskoista, Piiteristä, Smolenskista. Oli äšen kirjasie Valko-Venäjältä, Israelista ta Yhyšvalloista.

Karjalan Kanšallisešša musejošša 22. pimiekuuta avautu uuši valokuvanäyttely, mih ošallistu iče Pakkaine. Näyttely kertou Pakkasešta ta hänen elämäštä. Ihmisillä oli hyvä mahollisuš nähä ta henkilökohtasešti tutuštuo Pakkaseh, kuunnella hänen tarinoja, paissa ta ottua valokuvie hänen kera. Näyttelyn vierahilla esitettih erilaisie Pakkasen valokuvie, missä hiän on eri paikoissa yštävieh ta tuttavieh kera. Pakkaine tuli näyttelyh yštäväh Luminaisen kera, kumpani aina auttau häntä. Uuvvenvuuvven starina valtasi näyttelyn avajaisissa ta kaikin, ket tultih näyttelyh, šuatih äijän hyvyä mieltä.

Pakkaine-näyttely toimiu 15. pakkaiskuuta šuaten.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat