Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Muistomerkki šotilahien kunnivokši

Karjalan piäkaupunkin puoluštajilla omissetun maisema-arhitektuurisen kompositijon avajaisissa.

Muistomerkki on avattu 272. tarkka-ampujadivisijonan šotilahien ta komentajien kunnivokši, kumpaset kuavuttih Karjalan piäkaupunkie puoluštuas’s’a vuuvven 1941 šyyškuušša. Lotos Plaza -keškukšen luona järješšetyh juhlaseremonijah tultih Venäjän turvallisušneuvošton šihteeri Nikolai Patrušev, Presidentin täyšivaltani etuštaja Luoteis-Venäjällä Nikolai Tsukanov, Venäjän Duuman deputatti Valentina Pivnenko, Karjalan piämieš Aleksandr Hudilainen, KT:n Lakijenhyväkšymiskokoukšen piälikkö Elissan Šandalovič, Petroskoin johtaja Irina Mirošnik šekä veteranien järještöjen ta opaššušlaitokšien etuštajat.

Muistomerkin ašettamisen ideja šynty aktiivisilla kaupunkilaisilla ta šai Karjalan šotakomissariatin, veteranien järješšykšien ta Petroskoin hallinnon kannatušta. Šyyškuušša muistomerkin alovehella issutettih ainut kaupunkissa visakoivujen lehikkö, kumpani on Karjalan piäkaupunkin puoluštajilla omissetun maisema-arhitektuurisen kompositijon ošana.

Lotos Plaza -keškukšen johtokunta šuurta huomijuo kiinittäy alovehen kunnoštamiseh. Ennein šillä paikalla oli ruoškautunut meččä, a nyt šiinä on puisto-aloveh.

Uuvven šotakompleksin pohjalla, missä jo on ašetettu tykit, meinatah järještyä patriottini puisto missä tulou esillä šotatekniikkua. Še kait kiinnoštau nuorie ihmisie ta heissä voit šyntyö into tutkie oman šeuvun istorijua.

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat