Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Lahjat Joulupukilta

Kalevalan koulun 14 opaštujua šuatih Šuomi–Venäjä -šeuralta lahjat mäneššykšistä kanšalliskielien opaštumisešša.

Talvikuun alušša Kalevalašša kävi vierahie Šuomuššalmen yštävyškunnašta. Vierailujoukkuo johti Šuomi-Venäjä -šeuran Šuomuššalmen ošašton johtaja Ilmari Šepel.

Tällä hyvällä perintehellä on jo yli kakšikymmentä vuotta: Roštuon ta Uuvvenvuuvven pruasniekkojen uattona Kalevalan vanhojenkotih tullah šuomelaiset yštävät. Hyö onnitellah vanhukšie pruasniekoilla ta annetah lahjoja.

Ikäihmiset oltih ylen hyvilläh kun šuatih vierahilta lahjakši tikutettuja villašukkie ta kintahie. Šen lisäkši šuomelaiset yštävät lahjotettih vanhojenkojilla tarpehellisie kotitalouštarvikkehie. Kalevalan kulttuuritalon kantelehenšoittajien pieni konsertti lisäsi pruasniekkamieltä.

Jälešti oli järješšetty tapuamini Kalevalan keškikoululla. Vierahilla kerrottih kanšalliskielien opetukšešta ta Tarina-folkloriryhmä esitti pienen konserttiohjelman. Kalevalan koulun 14 opaštujua šuatih Šuomi–Venäjä -šeuralta lahjat mäneššykšistä kanšalliskielien opaštumisešša.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat