Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

“Lokka” ta “Tarina” šuahah arvonimet

Kalevalan Lokka-tanššiyhtyveh

Karjalan tašavallan luova komissijo, kumpani käsittelöy KT:n taitehellisen luomistyön kanšanyhtyveh- ta KT:n taitehellisen luomistyön mallityhtyveh -arvonimien myöntämistä, piti issunnon 9. talvikuuta 2016. Luova komissijo neuvo Karjalan Kulttuuriministerijöllä myöntyä KT:n taitehellisen luomistyön kanšanyhtyveh- arvonimen Kalevalan Lokka-tanššiyhtyvehellä (johtaja Laina Zinnurova) ta Kemin omatoimisella Grotesk-teatterilla (johtaja Valerija Sin’avina).
Šamoin luova komissijo on piättän myöntyä KT:n taitehellisen luomistyön mallityhtyveh -arvonimen Kalevalan Tarina-folkloristudijalla (johtaja Arina Sem’onova). Šaman arvonimen tänä vuotena šuau vielä kuuši luovua yhtyvehtä Karjalan eri piirilöistä.

Nämä arvonimet myönnetäh viijekši vuuvvekši ta joka viijen vuuvven piäštä šuatu arvonimi pitäy vahvistua.

Aikasemmin, 20. pimiekuuta, Lokka- ta Tarina -yhtyvehet esiinnyttih Šyyškaleidoskoppi -konsertissa. Yhtyvehien esiintymisie kačottih Luovan komissijon etuštajat. Tämä konsertti oli yhtyvehillä omaluatuni tutkinto, kumpaista šuorittuan hyö tovissettih, jotta ollah näijen korkeijen arvonimien arvoset.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat