Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Elämän tavallini tarina nyt karjalakši

Kalevalan teatterin uuši näytelmä on melkein biblijatarina šiitä, kuin puhaš ta oikiemielini on luonto ta mitein kovašytämisenä voit olla toičči kaikista älykkähin olento – ihmini. // Kuva: Olga Melentjeva

Eläimellistä touhuo – tämännimisen näytelmän oli tuotu petroskoilaisilla kaččojilla kalevalalaiset artistat. Teatterin vierailumatka Petroskoih oli järješšetty Nerot šyrjäkylistä -projektin rajoissa. Tämä ei ollun enšimmäini kalevalalaisien vierailu projektin puittehissa. Viimekši Kalevalan teatterijoukko kävi Petroskoissa 2014 vuotena. Šilloin heijän esittämä Samovuara-näytelmä Juakko Rugojevin šamannimisen teokšen mukah šai šuuret šuosijot kaččojilta. Ta vot, kahen vuuvven piäštä kalevalalaiset tuaš esittäyvyttih piäkaupunkin kaččojien ieššä.

Eläimellistä touhuo on Kalevalan teatterin uuši näytelmä. Šen enši-ilta piettih tämän vuuvven oraškuušša. Näytelmä on ohjattu ukrainalaisen dramaturgin Marija Ladon Oikein tavallini istorija -näytelmäkirjutukšen pohjalla. Oikein tavallini istorija on XXI nykyajan šuosituimpie näytelmäkirjutukšie. Šitä on ašetettu ympäri Venäjyä lukusien teatterien lavoilla. Ta nyt tämä istorija kuuluu karjalan kielelläki. Näytelmäkirjutukšen on kiäntän vienankarjalakši Kalevalan teatterin johtaja Valentina Saburova.

– Tämä on tarina kahešta kyläpereheštä, šamanmoisie perehie varmašti löytyy joka kyläštä, teatterin johtaja Valentina Saburova šelitti. – Šiinä on näytetty elämä kaunistelomatta ta koristelomatta, niin kuin še onki.

Näytelmäššä on esitetty kakši muajilmua: ihmiset ta elukat. Huaveilija šika, vanha viisaš heponi, ičerakaštaja ylpie kukko ta hyväntahtoni koira šeuratah kahen nuoren ihmisen rakkahuštarinua ta niitä ihmisien touhuja, kumpasie tämä tarina aiheuttau. Šiivatat, niin kuin ihmisetki, eletäh, lauletah, rakaššetah, huaveillah, mietitäh elämyä ta kuolomua. Niillä on oma käsityš elämäštä ta monet ihmisien tevot näytetäh heilä ouvoilta ta käsittämättömiltä.  Älykkähät ihmiset on kekšitty luonnon lakija vaštah omie keinoja, kumpasie šiivatat ei piäššä tajuomah.   

Enši nävöltäh arkini, tavallini tarina on täynnä elämänviisahutta. Šiinä löytyy tilua nakrulla ta kyynelilläki. Še ei jätä välinpitämättömäkši ta antau kaččojilla miettimisaihetta. Kuin rikeneh ihmiset rakennetah šuhteita hyövyn ta etun kannalta ta mitein ušeičči hyö muissellah šemmosie käsittehie kuin hyväntahtoisuš, armahtavaisuš ta rakkahuš.

Näytelmän onnellisella lopulla on ikävä maku. Pieni elämä oli pelaššettu, ka millä hinnalla? – toisen ihmisen elämän hinnalla.

Tämä tarina näyttäyki mitein kovašiämisenä ta tyhjäšielusena voit olla toičči kaikista älykkähin olento muajilmašša ta šiitä, jotta elukat ollah toičči lähempänä Jumalan käškyjä, mitä ihmini.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat