Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Nuorie kučuttih pes’s’outoilla

Ohjelman kekšijät ta vetäjät Kajahuš-joukon artistat ta Karjalan Rahvahan Liiton jäšenet. // Kuva: Anna Deš

Pes’s’outa on illanistujaiset, kumpasih prihat ta tytöt keräyvyttih ta piettih iluo: tanššittih, leikittih, laulettih, šyötih hyvänmakusie leivokšie. Paičči leikkimistä pes’s’outoloilla oli tärkie tarkotuš: nuoret tutuššuttih toini toiseh kera ta šiitä äšen luotih perehie.
Pes’s’outan järještäjät ollah Karjalan Rahvahan Liitto ta Kajahuš-joukko.
Pitoh keräyty eri-ikähistä rahvašta: koululaisie šuomelais-ugrilaisešta koulušta, Petroskoin valtijonyliopiston opaštujie ta piäštökkähie, karjalan kielen kurššien opaštujie ta muitaki kiinnoštunuita ihmisie.

Näytelmä pohjautuu kanšanrunouven tutkijien ta etnografien materialiloih ta on 1800-luvun Vuokkiniemen pes’s’outan rekonstruktijo. Enši kačahukšešta kaikki näytti leikkimuotoselta, kuitenki on šelvä, jotta ohjelman valmistamiseh on männyn äijän aikua ta voimie.

– Valmistima tätä tilaisutta noin kuukauven ajan. Mie iče ompelin kolme pukuo, kalittojaki myö tyttöjen kera iče paistoma viime yönä, Petroskoin valtijonyliopiston opaštuja ta Kajahukšen jäšen Jana Lorvi kerto.
– Mitein šie kerkiet opaštuo ta pityä šemmoista aktiivista toimintua yhtäaikua?
– Ken tahtou, še löytäy mahollisuon, ken ei taho, löytäy šyyt.
– Mistä teilä tuli ajatuš peruštua Kajahuš-joukko ta luatie tämmöni tilaisuš?
– Ajattelen, jotta pitäy muistua omie juurie ta nyt, kun kieli on häviemäššä, pitäy kehottua ihmisie oppimah šitä, jotta še ei katois. Esimerkiksi miula on lyydiläiset juuret. Lyydin pakasijie on ylen vähän. On olomašša eri keinoja houkutella ihmisie ta myö piättimä kiinnoštua niitä kulttuurin ta etnografijan tutkimukšen avulla. Nyt meilä on ylen äijän erilaisie lapšien, nuorien ta aikuhisien joukkoja, vain ne ei tutkita karjalaista etnografijua. Ta myö piättimä tutkie šitä, šentäh kun miula ta muilla joukon jäšenillä on kokemušta ta tietoja tältä alalta. Tätä pes’s’outua valmistuas’s’a vietin monta tuntie arhiivašša, šentäh kun piti šuaha šelväkši, mitein kaikki tapahtu. Myö tahomma esittyä ta antua tätä tietuo ihmisillä, jotta hyö niise kiinnoššuttais. Tiijän šemmosie ihmisie, kumpaset meijän joukkoh tutuššuttuo ruvettih opaštumah karjalan kieltä Karjalan Rahvahan Liiton kurššiloilla.
Toivotamma Kajahukšella mäneššyštä ta enemmän ihmisie!

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat