Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Vuuvven loppu – tulokšien aika

Tänä vuotena Juakko Rugojevin stipenti myönnettih nuorella opaštujalla ta tutkijalla Marija Kazakovalla. // Kuva: Uljana Tikkanen

 

Stipentien myöntämini vuuvven lopušša on hyvä ta pitkäaikani perinneh. Halličukšen stipentiija annetah vuuvvešta 2000 alkuan ta kirjallisušstipentija – 1996 vuuvvešta. Karjalan halličukšen stipentija joka vuosi šuau 14 ihmistä, ne ollah arhitektuuri-, kuvataiteh-, teatteri-, šäveltäjä-, kirjallsuš- ta muijen liittojen jäšenet. Kirjallisušstipentija annetah opaštujilla. Niillä, ken kirjuttau venäjän kielellä annetah Robert Roždestvenskin stipenti ta ken kirjuttau šuomen, karjalan tahi vepšän kielellä myönnetäh Jakko Rugojevin stipenti.

– Meijän kirjallisušliitto joka vuosi valiččou ehokkahie kirjallisušstipentin šuamiseh ta jo oiken äijän ihmisie on šuatu näitä stipentija. Tänä vuotena Juakko Rugojevin stipentin šai Marija Kazakova. Ta halličukšen stipentin Veniamin Slepkov, hiän kirjuttau venäjäkši, Karjalan Kirjailijaliiton johtaja Jelena Pietiläinen kerto.

Marija Kazakova on Venäjän federatijon tietoakatemijan Karjalan tietokeškukšen Kielen, kirjallisuon ta istorijan institutin tutkimušlaitokšen toisen vuosikurššin opaštuja. Hänen tutkimukšen piäteemana on šuomelais-ugrilaisien kanšojen kirjallisuš Venäjällä.

– Tutkimuštyöh kuuluu karjalan kakšikielisen kirjallisuon tutkimini ta miun väitöškirja on omissettu Armas Mišinilla ta hänen tuotannolla. Hiän on kirjuttan lukusie runoja ta tutkielmie kuin šuomen, šamoin ni venäjän kielellä, esimerkiksi yhteistyöššä runoilijan Ivan Kostinin kera hiän kirjutti Karjalan tašavallan valtijon gimnin šanat ta voit olla tärkein hänen työššä on Kalevala-eepossan venäjännöš, kumpani oli luajittu yheššä perinnehtutkijan Eino Kiurun kera. Iče olen kirjuttan muutoman artikkelin šekä venäjän, jotta šuomen kielellä, niijen luvušša ollah artikkelit Mišinin tuotannošta ta Karjalan kirjallisuon kakšikiellisyöštä, Marija Kazakova kerto omašta tutkimukšešta.

Stipentin šuajien joukošša on šamoin kuvataitelija Olga Ikkonen. Hiän on Karjalan kuvataitelijien liiton jäšen ta ošallistuu Kipinä-kuvalehen luatimiseh. Robert Roždestvenskin stipenti annettih Aleksandr Kaširinilla. Petroskoin valtijon yliopiston liikuntalaitokšen opaštuja kirjuttau runoja. Hiän on jo ošallitun monih runoilijakilpailuih. Tunnettu Karjalan runoilija Marat Tarasov on esimerkkinä nuorella miehellä.

Stipentien šumma ei ole šuuri, vain nämäki rahat ollah hyvänä lahjana nuorilla ennein Uutta Vuotta ta voit olla tämä stipenti auttau heijän tuotantuo.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat