Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Muotie ämmön lippahašta

Projektin tarkotukšena on noštua nuorisošša kiinnoššušta etnomuotih ta rahvahan kulttuurih.

Projektin puittehissa vuuvven 2016 aikana valmissetah Karjalan alkuperäiskanšojen pukukokoelma, šekä luajitah etnisie elementtijä ta esinehie nuorison nykypukuja varoin.

Ilmotuš projektista kiinnošti ei ainuoštah ammatillisie taiteilija-disainerija, kanšallispuvun muasterija, ka i Petroskoin muita eläjie, kumpaset vašta alotetah kuotella voimieh käsityöššä. Noin 40 henkie keräyty Kanšallisien kulttuurien keškukšen šalih, jotta šuaha tavata Ämmön lippahan šalaisukšie -projektin järještäjie ta rekisteröityö šen ošallistujiksi.

– Venäjän eri alovehilla jo toteutetah šamantapasie projektija, kerto projektin kurattori, Keškukšen varajohtaja Anna Anhimova. – Niijen tarkotukšena on noštua nuorisošša kiinnoššušta etnomuotih ta rahvahan kulttuurih. Meijän projektin erikoisuona on še, jotta šillä on teorettini ta praktiikkaoša, ta še on tarkotettu eri ikäryhmillä: lapšilla, nuorisolla ta aikuhisilla.

Kurattori on varma, jotta kaikilla löytyy mukavie hommie ta tehtävie: yhet ruvetah šuorittamah kukloja kanšallispukuloih, a toiset – ompelomah oikeita pukuja kanšalliselementtijen kera.

– Šuunnitelmissa on järještyä meijän mallijen esittely Karjalan tašavallan päivänä Koštamukšešša ta Petroskoin kaupunkin päivänä, jatko Anna Anhimova. – Vuuvven aikana myö piemmä erilaisie muasteri-oppija, vuatteijen ompelukurššija, pukujen piirrokšien kilpailu, seminarija ta tapuamisie käsityömuasterien, disainerien ta muotišuunnittelijien kera.

Uuteh projektih ošallissutah kuin petroskoilaiset, niin ni Aunukšen, Onegajärven, Šuojärven, Priäžän ta Belomorskin piirien eläjät.

– Mitä enämpi rahvašta ošallistuu meijän projektih, šitä parempi, korošti Venäjän šielu -palkinnon laureatti, käsityömuasteri Tatjana Vajan. – Hyvä, još puvušša näkyy luatijan mielikuvituš ta još hiän käyttäy epätavallisie tehnikkoja ta elementtija.

Ämmön lippahan šalaisukšie -projektin toteuttajana on Etnokulttuurialottehien tuven ta kehitykšen fondi Kanšallisien kulttuurien keškukšen avulla.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat