Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Nerokkahien lapšien luova kačahuš

1. Tänä vuotena kilpailuh ošallistu 70 11–18 -ikäistä nuorta muasterie ta taiteilijua Karjalan eri piirilöistä. // Kuva: Kuvat otettu vk.com/cnkint -šivulta

Karjalan Kanšallisien kulttuurien keškukšen juhlašalih 5. tuiskukuuta keräyty äijän lapšie tašavallan eri piirilöistä ta kouluista. Tiälä ilmotettih tašavallan Pravoukkoloista pravopunukkoih -kilpailun tulokšet ta piettih näyttelyn avajaiset. Tänä vuotena näyttelyššä on esitetty nuorien taiteilijien, dizainerien, koristetaijon muasterien 155 parašta työtä.

– Šemmoni näyttely-kilpailu järješšetäh Karjlašša jo nellättä kertua. Še on Venäjän Ammattijen monivärisyš -kilpailun tašavallan vaihe. Tänä vuotena kilpailu on omissettu Muinois-Venäjän taiteilijan Feofan Grekin 675-vuotispäivällä, Muinois-Venäjän ikonimualuajan Andrei Rubl’ovin 655-vuotispäivällä, venäläisen taiteilijan Dmitri Levitski 285-vuotispäivällä ta taiteilijan F’odor Rokotovin 280-juhlapäivällä. Vuosi vuuvvelta kilpailuh ošallistuu äijän lapšie, heijän parahie töitä myö esitämmä näyttelyššä, kerto näyttelyn kurattori ta Rovesnik-keškukšen piämetodisti Svetlana Kotel’nikova.

Järještäjien mieleštä kilpailun tarkotukšena on lapšien patriottini ta taitehellini kašvatuš, kumpasen pohjana on kulttuurin ta istorijan kuvaššuš omašša tuotannošša.

– Tänä vuotena kilpailuh ošallistu 70 11–18 -ikäistä nuorta muasterie ta taiteilijua Belomorskin, Kalevalan, Aunukšen, Pitkärannan, Priäžän, Pudožin ta Onegajärven piirilöistä, Kontupohjašta ta Petroskoista. Kilpailušša on kolme nominatijuo: kuvailutaito, koristetaito ta taitehelliset käsityöammatit. Parahie töitä valiččou ammatillini arvoštelijakunta, šelitti Svetlana Kotel’nikova.

Näyttelyšalin šeiniillä ta esiteikkunoissa voit nähä lapšien luomistyön erikoista monivärisyttä – piiruššukšie, applikatijoja, gobelenija, vuatteita, ommeltuja ta kuvottuja kuvija, erilaisie kukkasie, käsitöitä puušta ta tuohešta.

Tänä vuotena kilpailun voittajiksi Koristetaito-nominatijošša tultih Lilija Kor’abina (Onegajärven piiristä) ta Darja Mališeva. Kuvailutaijošša parahina oltih Anna Bogdanova ta Darja Rukavičkina Petroskoista. Veronika Kiprušova (Aunuksen piiristä) ta Goar Hačatrjan voitettih Taitehelliset käsityöammatit -nominatijošša. Tašavallan kilpailun voittajat voijah ošallistuo Venäjän kilpailun loppuošah.

Šen lisäkši jokahini näyttelyn kävijä voit valita mielehisen työn ta iäneštyä šen puolešta. Kaikista eniten iänijä šuanut työ šuau kävijen mieltymykšien lahjan. Näyttely on avoinna 25. tuiskukuuta šuate.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat