Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Piihtlahten piihtet

Piihtlahtelazet Nälmärven rannal, tagan on Pyhä Jyrgi -suari.

Piihtlahti on Sortavalan juaman bokas, hurual käil, 16 kilometrin piäs Jyrgiläspäi. Tänne ei kerras puututa paikallizet eläjät, älä ni mainiče vakkinastu rahvastu. Vahnat tiet ollah pahas kunnos, sen piäl on äijy uuttu vedodorogua, ku meččiä tiä yhtytottu leikatah. Kui piästä Piihtlahteh hyvin tietäh vai kalaniekat da mečänkuadajat. 

Piihtlahten čomembua kohtua tottu onnuako et lövvä. Hos kunnepäi kačahtai.  Ymbäri on vezi da meččy. Maltettihhäi karjalazet vallita elosija! Kylä oli sijoitunnuhes Nälmärven järven pohjazele rannale. Nygöi ni yhty taloidu kyläs ei ole,  kazvau vai heiniä da tuhjuo. Äijygo igiä on Piihtlahtel, ei sua päten sanuo. Ga täl čupul karjalastu eli jo 1500-vuozien puolivälis. Vuvvennu 1563 Nälmärven rannoil oli olemas kaksi uuttu kyliä. Yhten perusti Kužmu, toizen - Jevsoi. Samat kylät mainitahgi kahtenkymmenen vuvven peräs, 1582-83 vuvvel. Samas kniigas mainitahgi Pihtilakši-nimine kylä.

Karjalan Kanzallizes arhiivas ollah ruokos vuozinnu 1763-64 pietyn IV rahvahanluvun tulokset. Niilöin mugah Piihtlahti silloi kuului Anuksen ujezdah. Kylä oli jo aiga suuri, sie eli 84 naistu da 83 miesty.

 Vallittu da Parikku

 

Piihtlahti ei olluh ainavo kylä Nälmärven rannal. Järven tagua oldih ei suuret Vallittu da Parikku, da sit järven suvirannal suurembi Liävyniemi libo Nälmärvi, kus oli škola. Liävyniemeh rahvas venehil käydih kezäpruazniekkah.  Kai kylät oldih umbikarjalazet. Dai nimet ymbäri ollah karjalazet. Vallitun vastaspäi on Ozruniemi. Sie Suurelluo kivellyö rahvas huogavuttih niityle mennes da tulles. Nämmä ollah ičessäh selgiet nimet. Kui vois sellittiä Vallitun nimi? Abuh kučuimmo paikannimistötutkijan, filolougientiijon doktoran Irma Mullozen:

- Sit on vahnu karjalaine ristikanzan nimi libo kai sugunimi pohjannu. Vallittu-sugunimie annettih ylen puaksuh keskiaigua ezimerkikse Luadogan Karjalas. Ližäkse tämä nimi on jiännyh histouriehgi. Novgorodan histories 1300-1400-vuozil tundietah Karjalan piällikön poijan poigu. Tämä on vahnu perindölline karjalaine ristikanzan nimi, kudai jällespäi muutui sugunimekse.

Yhty roduu Vallitunke on Parikkugi. Nimistöntutkijoin mieles kylän nimi on roinnuh karjalazes miehen nimes Parikku, kudai on roinnuh ven’alazes Patrakei-nimes. Parikkua da Parikkalua on äijy sego meil Karjalas, mugai Päivännouzu-Suomes...

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat